HR viesti 2/2013 - Page 15

mättömään talouskurimukseen. Kalpala ei kuitenkaan ole eri- kattu. Pääomamarkkinoiden ohjauksessa yleistyy lyhytjäntei- tyisen riemuissaan siitä, että esitti myrskyn alla aiheellisen va- nen tekninen johtaminen, jossa on vain lukuja ja tehoja – ei roituksen – sen verran synkässä jamassa ollaan nyt. suinkaan ihmisiä tai arvoja. ”Globaalisti tilanne on se, että velkaa on enemmän kuin toisen maailmansodan jälkeen”, hän toteaa. Voittajat ilman rajoja Kalpalan mukaan kommunismin ku- ”Kalpalasta on viime aikoina Nuoret kasvavat vinoon? sommiteltu eräänlaista Kalpala on huolissaan myös uu- bisnesmaailman Obi-Wan Kenobia Björn Wahlroosin Darth Vaderin vastapainoksi.” desta sukupolvesta, sillä hän pelkää bisneskoulujen linjastojen suoltavan ulos robotteja, jotka ovat tehneet perinteisistä paheista hy- kistuminen sai voittajaleirissä ai- veitä. Korkeimmalle on pyhitetty kaan sellaisen hybriksen, että voi- kaikkivoipa ahneus. mantunnossaan karjuvat vapaan markkinatalouden kingkongit luulivat olevansa voittamattomia. ”Voima vaatii aina vastavoiman – ja tätä kautta on löydet- ”Itsekeskeisyys ei voi olla ainoa totuus maailmasta. Egoistisilla ihmisillä on väärä asenne, ja tätä puutetta ei mikään taito pysty kompensoimaan.” tävissä jonkinlainen kultainen keskitie.” Berliinin muurin murtu- Kalpala ei siltikään ole täysin luopunut toivosta nuorison misen jälkeisinä vuosina minkään sortin keskitiestä on ollut tur- suhteen: hän arvioi, että esimerkiksi Aalto-yliopiston oppilai- ha haaveilla, kun vuorotellen niin poliittiset ja sosiaaliset oi- den näkemys yrittäjästä uutena rokkitähtenä on merkki siitä, keudet kuin lopulta ihmisarvokin on joutunut tylysti kauppata- että intohimo ei ole kuollut: varaksi. ”Tämä nähty kehitys on ollut valtava epäonnistuminen kansainvälisesti.” Pidäkkeetön vampyyrikapitalismi on saanut aikaan ”valtavan julmia tekoja”, kun ihmisten unelmia ja elämiä on murs- ”Näissä start-up-yrityksissä näkee, että hyviä asioita tapahtuu silloin kun rakastaa sitä mitä tekee. Rahasta tulee tärkeä vasta sitten kun kaikki muu on epäkunnossa”, Kalpala toteaa. Intohimon lisäksi tarvitaan kykyä ymmärtää erilaisuutta ja kunnioittaa toista osapuolta. Kalpala muistuttaa, että yritys- 2/2013 HR viesti 13