HR viesti 2/2013 - Page 36

TYÖKYVYLLÄ JA -HALULLA KOHTI TULOKSIA TYÖHYVINVOINNIN KENTÄLLÄ PUHUTAAN TYÖN IMUSTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: SINI PENNANEN Joukko hollantilaisia yritysjohtajia osallistui tutkimukseen, jossa tutkittiin työn imua – eli sitä, kuinka tyydyttäväksi henkilöt työnsä kokevat. Tutkimus kertoi, että ne johtajat, jotka viihtyivät hommissaan, olivat vähemmän sairaana ja enemmän sorvin ääressä. Jos johtaja taas ei kokenut työn imua, hänellä oli enemmän sairauspoissaoloja. Tutkimus osoitti, että etenkin lyhyet sairauspoissaolot tapaavat jäädä pois, kun johtaja on innoissaan työstään. Työn imua tutkittiin myös kreikkalaisissa pikaravintoloissa. Ne hampurilaispaikat, joiden työntekijät arvioivat kokevansa työn imua, tekivät myös parempaa tulosta. Kun työntekijään iski flow, myös kassavirta kasvoi kohisten. Tutkimus Espanjasta taas kertoo, että työn imu vaikuttaa asiakasuskollisuuteenkin. Hotelli- ja ravintola-alalla huomattiin, että työn imua kokevat työntekijät ”hehkuvat” aina siinä määrin, että asiakas tulee uudestaan. Ja uudestaan. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Jari Hakanen tiputtelee ”Tarmokkuus liittyy henkilön energiaan ja siihen, kuinka esimerkkejä kuin liukuhihnalta – mikä tuskin on ihme, koska sinnikkäästi työtehtävien kanssa jaksetaan puurtaa”, hän ku- hän on mies, joka toi koko työn imu -käsitteen Suomeen. Ha- vailee. kanen myös nappasi marraskuussa Vuoden 2012 Työelämän tutkija -palkinnon. Kansainvälinen ”kattotermi” työn imulle on work Omistautuneisuus taas mittaa, kuinka tärkeää työ on ihmiselle. Inspiroiko työ? Voiko siitä olla ylpeä? Kun työhön sitten uppoudutaan, se voi viedä vallan men- engagement, jonka historia alkaa 2000-luvun alusta. Työn nessään: syntyy konsulttien hellimä flow-tila, jolloin kaik- imua mitattiin alun perin 17 väittämän avulla, mutta nyttemmin ki rullaa. ”Joskus työn imun luullaan tarkoittavan yksin tätä on siirrytty yhdeksään, Hakanen kertoo. flow-puolta, mutta se on vain yksi elementti koko jutussa”, Ha- ”Itse asiassa nykyinen järjestelmä on luotettavampi, vaikka kanen täsmentää. väittämiä on vähemmän.” Suomalainen omistautuu asialleen Kolme kovaa Työn imua on Suomessa ehditty tutkia jo varsin laajasti. Haka- Hakanen kertoo, että väittämien avulla kaukoluodataan työn sen mukaan 50 000 ihmistä eri ammattikunnista on osallistu- imun kolmea ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautuneisuus ja up- nut tutkimuksiin, joten joitakin johtopäätöksiä voidaan vetää. poutuminen. 34 HR viesti 2/2013 ”Omistautuneisuus tuntuu olevan hyvin suomalainen luon-