HR viesti 1/2018 - Page 54

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. POLULLA KOHTI ENTISTÄ VASTUULLISEMPAA KAHVIA KUVAT: PAULIG ”Me Pauligilla koemme vastuumme hyvistä kahvihetkistä kat- tavan kahvin koko matkan maa­ilman toiselta laidalta paahti- molle ja kuluttajalle asti. Kestävä kehitys koskee kaikkea toi- mintaamme. Yli 140 vuoden kokemuksella tiedämme, että laatu ja hyvä maku voi syntyä vain vastuullisesti toimien”, ker- too Pauligin Sustainability Manager Seija Säynevirta. Paulig on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja hyvinvointia koko kahviketjussa pavusta kuppiin. Vastuutyö painottuu omaan henkilöstöön, tuoteturvallisuuteen, toimin- nan ympäristöystävällisyyteen ja toimintaan kahvin hankinta- ketjussa. Olennainen osa Pauligin vastuullisuutta liittyy hankintoihin, joihin sisältyvät niin Pauligin ostamat raaka-aineet, tuotteet kuin palvelutkin. Hankinnoista raakakahvi muodostaa mer- kittävimmän osan. Paulig ostaa joka vuosi noin prosentin eli joka sadannen pavun maailman kahvituotannosta. ”Olemme tehneet lupauksen, että kaikki kahvimme tulee vastuulliseksi var­mennetuista lähteistä vuoden 2018 lop- puun mennessä. Tämän toteutamme ostamalla kahvia sekä sertifioitu­na että kumppanuushankkeistamme”, Seija Säyne- virta sanoo.    n Mitä Paulig tekee kahvin valoisan tulevaisuuden puolesta? Lue lisää www.paulig.fi/vastuullisuus Kahvin poiminta on pitkälti edelleen käsityötä. Yhdestä kahvipensaasta saadaan kahvipaketillisen verran papuja. OIKOTIE TYÖPAIKKOJEN MERKITYKSELLISTÄ TYÖELÄMÄÄ -RATKAISU MAHDOLLISTAA MONIKANAVAISEN TYÖNANTAJAVIESTINNÄN Suomen johtavalla rekrytoinnin kumppanilla Oik