HR viesti 1/2018 - Page 53

voisi luulla): ihmisellä on tavallisesti yksi tai kaksi harhaluuloa, ”Se, että ’käydään nyt jossain töissä’ ei enää riitäkään jotka aiheuttavat suurimman osan onnettomasta olosta. Kun nuorille, vaan merkityksen löytäminen jokaiseen työpäivään nämä pääpirut saa karkotettua, 80 prosenttia onnettomuu- on nyt se juttu”, Heikkinen pohtii. HRx:n yhtenä kestoaiheena desta katoaa. onkin ”millennial management” eli kuinka nousevat nuo- ret kyvyt saadaan ensin lassottua firmaan ja sitten sitoutettua Arvosta kauneutta Koska Gawdat tekee tyypillisesti 14-tuntisia työpäiviä, medi- taloon. ”Nyt on jo merkkejä työvoimapulasta, esimerkiksi IT-alalla toimiseen on vähänlaisesti aikaa. Niinpä hän on oppinut taistelu parhaista osaajista vain kiihtyy. Silloin on tärkeää, että jalostamaan arkeaan muiden keinojen avulla: kun mies käve- esimiehet ymmärtävät jotain milleniaalien johtamisesta.” lee töihin, hän nappaa matkan varrelta kauniin kuvan. Vaikka aamu muuten olisi startannut mollissa, ripaus estetiikkaa piris- HR:lle kuuluu kaikki tää. Silti kukaan ei ole koko aikaa täydellisen onnellinen – ja Heikkinen katsoo, että HRx:llä on tulevista aiheista ja tee- aivojen huijaamista todella täytyy myös treenata. Gawdatilla moista runsaudenpula, koska HR:stä on niin moneksi tänä päi- prosessi on luissa ja ytimissä, koska hän on harjoittanut onnel- vänä – ja tietoa tarvitaan jatkuvalla syötöllä. HR:n rooli työn- lisuusmetodiaa 11 vuotta. tekijöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa on kriittisen tärkeä, Hanna Heikkinen toteaa, että moni tapahtumavieras oli erityisen otettu Gawdatin viestistä, koska siinä havainnollistet- tiin selkeästi, miten omaan koettuun onnellisuuteen voi vaikut- taa. ”Negatiivisia tunteita on kyettävä hallitsemaan, tai vaa- rana on, että ne tarttuvat koko työyhteisöön”, Heikkinen kuten myös työantajakuvan rakentamisessa. Lisäksi muuttuvat työnteon tavat haastavat vallitsevia rakenteita. ”Esimerkiksi etätyön myötä prosesseja pitää miettiä uusiksi vaikkapa työterveydenhoidon suhteen – miten menetellään, jos tekee töitä kotoa tai mökiltä käsin ja sattuu tapaturma?” Lisäksi HRx haluaa olla kiinni myös startup-maailmassa. toteaa ja lisää, että vastaavasti positiivisuuden leviäminen Marraskuussa kuusi startup-yritystä kertoi toiminnastaan tapah- parantaa huomattavasti ilmapiiriä ja työn tuloksia. tuman tauoilla ja moni vieras olisi mieluusti kuullut enemmän- kin. ”Ensi vuonna on mietittävä, voidaanko startupeille räätä- Fileis, fileis, fileis! löidä laajempi näkyvyys”, Heikkinen pohtii. Heikkisen mukaan tunteet ovat entistä vahvemmin mukana työ- paikalla, minkä huomaa esimerkiksi nuoren sukupolven asen- Loppuvuodesta nähdään! teista ja odotuksista. Duunista haetaan esimerkiksi ”hyvää fii- Suunnittelutyö HRx 2018 -tapahtumaan onkin jo käynnistynyt. listä” sekä yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemuksia. Teknologia-aiheita on varmasti luvassa laajalla skaalalla myös ensi kerralla, samoin kun perinteisempää HR-aiheistoa. Toi- saalta moni teema on niin laajasti läpilyövä, että se kiinnos- taa sekä taloushallinnon porukoita, että tuotannon väkeä. Esi- merkiksi analytiikkatyökalujen käyttö perusrutiinien sujuvoitta- miseksi on yksi tällainen aihe. ”Ja rajat eri funktioiden, kuten esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin, välillä hälvenevät koko ajan. HR:n täytyy pysyä ajan hermolla monen asian suhteen”, Heikkinen sum- maa. ”Palautteen mukaan onnistumme parhaiten, kun asiaa ryydittämässä on osuvia case-esimerkkejä ja tähän aiomme panostaa entistä enemmän jatkossa.” n 1/2018 HR viesti 53