HR viesti 1/2018 - Page 47

Työpäivän paras päätös? Sydänmerkki- lounaan nauttiminen. Sydänmerkki takaa, että ruuassa on energiaa ja ravintoaineita sopivassa suh teessa. Lisäksi se ohjaa järkevän Maailmalla ylin johto on myös selkeästi uutuushakuisem- paa kuin Suomessa. Kolmas ero löytyy sosiaalisuudesta: suomalaiselle johtajalle sosiaalisuus on vähemmän luon- taista kuin kansainväliselle johtajalle. kokoisten aterioiden kokoami seen. Tämä pitää työvireen ja tarkkaavaisuuden huipussaan. Toimiiko dialogi? Tutkimus ei paljastanut suomalaisten nais- ja miesesimies- ten välillä juuri merkittäviä eroja. Ylimpään johtoon eden- neet naiset ovat kuitenkin keskimäärin mieskollegojansa vahvemmin uudistajia ja valmiimpia haastamaan sekä kyseenalaistamaan. Miltton Sparksin toimitusjohtaja Christina Dahlblom katsoo, että taitavalla johtajalla ei ole yhtä ainoaa oikeaa persoonallisuusprofiilia – mutta on kuitenkin ominaisuuk- sia, joita viisas johtaja hioo ja kehittää. ”Vuorovaikutustaitojen puutteellisuus on Insinööri-Suo- men suurimpia haasteita. Jos ne eivät ole itselle luontaisia, itsetuntemuksen päälle rakentuva harjoittelu hyvässä ohja- uksessa voi parantaa sekä omia johtamistaitoja että kestä- vyyttä”, Dahlbom toteaa. ”Hymy ja katsekontakti ovat alihyödynnettyjä johta- mistyökaluja Suomessa.” n ammattilaiset.sydanmerkki.fi 1/2018 HR viesti 47