HR viesti 1/2018 - Page 37

jöiden taas on saatava vaikuttaa siihen, miten päämäärään päästään. Tämän jälkeen apuna voidaan hyödyntää taitavaa fasilitointia ja tehokkaita, osallistavia työpajoja muutoksen läpiviemiseksi. ”Yrityksen liiketoiminta ei häiriinny, kun muutos suunnitel- laan huolellisesti. Me autamme kaikessa ja tarjoamme asian- tuntijapalvelut, jotka auttavat koko prosessin läpiviemisessä”, sanoo Lindeberg. Hän myös rohkaisee yrityksiä pitämään muutosprosessin käynnissä myös itse muuton jälkeen. ”Monitilaan siirryttäessä tarvitaan usein tilojen käyttöä ja kokeilua, jolloin esille nouse- vat vielä hiottavat yksityiskohdat. Valmista ei tarvitse tulla ker- ralla, vaan elävä ja joustava konseptimme mahdollistaa muu- NÄIN ONNISTUT MUUTOKSESSA –  Ota ihmiset mukaan ja muista viestiä kaikesta –  Visioikaa yhdessä tulevaisuus –  Tunnistakaa erilaiset tarpeet –  Etsikää tarpeita vastaavat tilat ja muokatkaa ne   teille sopiviksi –  Ylläpitäkää muokkausprosessia myös muuton  jälkeen (Lähde: Moodit Oy, Maaretta Tukiainen) tokset myös jälkikäteen.” n 1/2018 HR viesti 37