HR viesti 1/2018 - Page 35

on huono ääniympäristö ja siitä halutaan päästä eroon”, Kilpikari tietää. Myös työympäristötutkimuksissa näkyy melun stressaavuus. Kyselyissä ykköshaitta on joko huono sisäilma tai liiallinen melu. ”Jos sisäilma on ykkössijalla, niin melu on kakkossijalla. Ja päinvastoin”, kuvailee Kilpikari. Melua vain tehtaalla? Äänen kuormittavuus tulee monella työpaikalla yllätyksenä, etenkin jos puhutaan normikonttorista, jossa naputellaan tietokoneita, soitetaan puheluita, palaveerataan ja kahvitellaan. ”Koetaan helposti, että ääneltä pitää suojautua teh- taassa tai muussa teollisessa ympäristössä, jossa on melua pitäviä koneita. Teollisuudessa nämä asiat ovatkin ihan hyvässä kunnossa, koska niihin on kiinnitetty huomiota jo niin pitkän aikaa”, Kilpikari pohtii. ”Moderni meluongelma” tulee vastaan esimerkiksi koulussa, sairaalassa tai lastentarhassa. ”Opetustyössä opettaja altistuu kuormittavalle melulle helposti, koska luokkakoot ovat niin suuria. Ja sairaalassa melu voi suoranaisesti hidastaa potilaiden paranemista, koska lepo hankaloituu.” n 1/2018 HR viesti 35