HR viesti 1/2018 - Page 34

ja vastuullisuusnäkökulmista. Indeksin osa-alueina ovat raaka- aineet ja resurssit, ilmasto, puhtaat materiaalit, sosiaalinen vastuu, kierrätys ja ergonomia. Muutosta toimintamalleihin Slotten mukaan esimerkiksi kalusteiden hyvät materiaalit ja fiksut valinnat tuotannossa käytettävien kemikaalien suhteen vaikuttavat sisäilmaan – joskus huomattavastikin. ”Me emme ole esimerkiksi käyttäneet liuottimia lakoissa 20 vuoteen ja VOC-testeissä olemme todella rajusti säädettyjen raja-arvojen alapuolella”, hän kuvailee. Asenteet muuttuvat silti hitaasti. Slotte tietää tapauksia, joissa Kinnarpsin uusi sohva jätetään ulos tuulettumaan pariksi päiväksi ennen kuin se kannetaan konttorille sisään. Ideana on häivyttää sohvan ”teollinen” haju – ainoana ongelmana tässä tietenkin on se, että mitään ”tehdastuoksua” tuotteessa ei ole. ”Meidän kaikki tuotteet voidaan kantaa heti sisään ja ottaa käyttöön, ilman mitään ylimääräisiä hajuja. Ongelmia kyllä voi syntyä siitä, että sohva on ulkona säiden armoilla pari päivää”, Slotte ihmettelee. Slotten mukaan tämä esimerkki heijastelee toimintamallia, jossa kalusteissa käytetyissä kemikaaleissa todella on jonkin- lainen ominaistuoksu. Kinnarpsilla on kuitenkin ollut jo vuosia prosessit tämänkin asian suhteen: ”Tehtaalla seurataan tarkasti kaikkia tuotteita ja niiden vai- kutusta sisäilmaan. Tämä on aina ollut meille iso painopiste ja sellaisena se myös pysyy.” ” Äänen kuormittavuus tulee monella työpaikalla yllätyksenä. Formaldehydistä eroon Sisäympäristöjen laatua parannetaan myös tiukentamalla Hänen mukaansa nykyinen avokonttorien buumi on tuonut rakennusmateriaaleja koskevia vaatimuksia ja kehittämällä eri- mukanaan salakavalan ”melupommin”, joka odottaa purka- laisia vihreän rakentamisen sertifiointijärjestelmiä. Akustiikka- mistaan. Äänen aiheuttamia haittoja ei kuitenkaan noteerata osaaja Ecophon on panostanut parempaan ilmanlaatuun eli- samalla tavalla kuin muiden tekijöiden – itse asiassa työnteki- minoimalla formaldehydin tuotteistaan. Yritys on jo useamman jät eivät välttämättä edes tiedosta kärsivänsä melusta. vuoden korvannut öljypohjaisen sideaineen lähes koko tuotan- ”Esimerkiksi avokonttorilla ääntä tulee kollegoiden nostaan kasvipohjaisella sideaineella, jolloin tuotteiden pääs- puheesta ja liikkeestä, ilmastoinnin ja muiden koneiden töarvot tulevat alas merkittävästi. huminasta sekä ulkopuolelta kantautuvasta liikennemelusta”, ”Tuotteemme täyttävät nyt markkinoiden tiukimpien sään- Kilpikari toteaa ja huomauttaa, että näistä piinaavin saattaa nösten ja sertifikaattien vaatimukset”, kertoo Jyrki Kilpikari olla ilmastoinnin matala humina, joka nostaa stressitasoja kuin Ecophonista. varkain. Kilpikari muistuttaa, että monet hyvin erilaiset tekijät vai- ”Toisaalta ikkunan läpi tulevan liikenteen melun ihmisen kuttavat sisäympäristön laatuun: sisäilman laatu, lämpöolosuh- pääkoppa ikään kuin hyväksyy helpommin, joten se harvoin teet, ääniolosuhteet sekä näkö- ja valaistusolosuhteet. Kullakin kuormittaa kovin paljon.” osa-alueella on lisäksi erilaisia osatekijöitä, esimerkiksi sisäil- man laatuun vaikuttavat ilmamäärä, raitis ilma ja hajut. Kauhukolmikko asbesti-home-melu Kilpikari uskoo, että tulevaisuudessa ihmisiä halutaan suojella Desibelit taakkana paremmin juuri melulta. Kun joskus muinoin huolenaiheena oli Kilpikarin mukaan sisäympäristön haasteista puhuttaessa kes- asbesti, niin nyt puhuttaa home – mutta kun se miina on saatu kustelu pyörii paljon ilmanvaihdon sekä erilaisten hajujen ja purettua, tekemistä riittää varmasti akustiikan kentällä vielä homeen ympärillä. ”Tällöin tahtoo unohtua, että usein pahin pitkään. työtehoa laskeva ja stressiä aiheuttava haittatekijä on melu”, Kilpikari huomauttaa. 34 HR viesti 1/2018 ”Eri työpaikoilla näkyy merkkejä jo siitä, että tietoisuus on kasvamassa äänihaittojen suhteen. Monessa paikassa