HR viesti 1/2018 - Page 33

” Tehtaalla seurataan tarkasti kaikkia tuotteita ja niiden vaikutusta sisäilmaan. Firmoissa hereillä? ”Työpaikoilla on nyt sisäilmaryhmiä, jotka selvittävät Tietoisuus home- ja kosteusvaurioista on nostanut homeen ongelmia ja jakavat tietoa. Toivottavasti näistä ryhmistä tulee ykkösepäillyksi, jos silmät vuotavat tai konttorilla pärskitään. pysyvä käytäntö Suomessa.” Lappalaisen mukaan vielä 15 vuotta sitten tilanne oli toinen: Vielä takavuosina TTL oli usein se ainoa taho, jolta saattoi TTL:n asiantuntijoiden käydessä työpaikoilla konsultoimassa saada luotettavaa sisäilmaneuvontaa, mutta nyt myös osaavia kosteusvauriot saattoivat olla näkyvillä, kun ne nyt ovat piile- yksityisiä toimijoita on tullut kentälle. viä. ”Sisäilma-asiat on silti edelleen merkittävä teema meille”, ”Nyt avataan rakenteita ja tutkitaan, kun taas ennen pys- tyi jo silmällä usein sanomaan, mistä kiikastaa”, hän vertailee. TTL:n kanta on, että sisäilmasto-ongelmien selvittämi- seen pitää ensisijaisesti käyttää menetelmiä, joille on yleisesti Lappalainen toteaa. Teknologian kehitys pakottaa TTL:nkin asiantuntijat pysymään varpaillaan: esimerkiksi ilmanvaihdon automaatio voi tuoda monenlaisia haasteita työpaikoille. ”Jos ajatellaan vaikkapa ilmanvaihdon huonekohtaista hyväksytyt soveltuvuus- ja tulkintaohjeet (esim. rakennus- ja säätöä, niin kyseessä on helposti hukkainvestointi, ellei sitä talotekniset selvitykset). Näiden avulla voidaan tunnistaa epä- osata käyttää oikein.” puhtauden lähteet ja kohdentaa tarvittavat korjaukset. Kemikaalit kuriin Koko paketti haltuun Kinnarps Oy on yksi kalustepuolen toimijoista, joka on huo- Lappalainen kiittelee työnantajien ripeyttä ja valmiutta puuttua lissaan vaarallisten kemikaalien määrästä ympäristössä. ongelmiin. Kun asenne on oikea, useimmat sisäilmamurheet Kinnarpsin ruotsalaisen emoyhtiön viimevuotisen tutkimuksen ovat selvitettävissä. mukaan lähes 9 haastatelluista 10 ruotsalaisesta (88 prosent- ”Työnantajat ja työntekijät ovat tässä samassa veneessä, sillä kukaan ei erityisesti halua sairauspoissaoloja. Kiinteistön- omistaja taas on huolissaan kiinteistön maineesta”, hän toteaa tia) oli sitä mieltä, että ympäristön erilaisten kemikaalien mah- dolliset vaikutukset terveyteen ovat huolestuttavia. Kuitenkin kemikaalit ovat vain yksi osa kokonaisuutta, ja lisää, että sisäilmaongelmien selvittämisessä on viime huomauttaa toimitusjohtaja Henrik Slotte Kinnarps Oy:stä. aikoina yleistynyt malli, jossa asioita selvitetään mahdollisim- Kinnarps on ottanut käyttöön indeksityökalun nimeltä Better man avoimesti ja yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Effect Index, joka tutkailee tuotteiden kestävyyttä ympäristö- 1/2018 HR viesti 33