HR viesti 1/2018 - Page 32

Työpaikkojen sisäilmaongelmat ovat pirullisia sekä yksilön, yrityksen että yhteiskunnan kannalta. Kenenkään intresseissä ei ole, että työntekijät sairastelevat, mutta usein ongelmia on vaikea ratkaista silloinkin, kun siihen on tahtoa. Sisäilmaongelmien syynä voivat olla mm. riittämätön ilman- Johtaja Sanna Lappalainen TTL:stä kertoo, että talon teke- vaihto, pölyt ja kuidut sekä rakennusmateriaaleista peräisin mien sisäilmastokyselyjen mukaan työpaikkojen yleisimmät olevat kemialliset päästöt. Rakennuksissa voi esiintyä myös sisäilmaongelmat ovat puutteellinen ilmanvaihto, tunkkaisuus, kosteus- ja mikrobivaurioita, joilla on osoitettu olevan ajallinen pölyisyys, korkea lämpötila, hajut ja melu. Vaikka homeongel- yhteys astman puhkeamiseen ja pahenemiseen sekä hengitys- mat ovat niitä pelätyimpiä pommeja, home- ja kosteushaitat tieoireisiin. ovat selkeä vähemmistö ainakin sisäilmastokyselyissä. Työterveyslaitos (TTL) ohjeistaa puuttumaan haittoihin ”Noin 10% organisaatioista raportoi homeen hajusta”, ripeästi ja sopimaan työpaikan toimintatavoista – jos mah- Lappalainen toteaa. Usein ärsytys, jonka aiheuttajaksi epäil- dollista – jo etukäteen. Työterveyslaitoksella on tarjota laaja lään hometta, johtuukin villakuiduista. valikoima tutkittuun tietoon perustuvia sisäilman analyy- ”Teollisia mineraaleja sisältäviä villakuituja voi irrota esim. sejä, joiden avulla voidaan tukea rakennusten sisäilman laa- äänieristysmateriaaleista toimistossa, jos ne ovat pinnoittamat- dun parantamista. TTL:n laboratorio on erikoistunut mm. sisä­ tomia, rikkoutuneita tai kun ne vanhenevat. Kuidut voivat kul- ilmassa esiintyvien epäpuhtauksien analysointiin. keutuvat ilmanvaihdon mukana työtiloihin”, hän kuvailee. Tutki niin tiedät Sisäilmatutkimuksiin liittyvä analyysivalikoima kattaa mm. homeongelmiin ja kosteusvaurioihin liittyvät mikrobiologiset analyysit; haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC), formal- dehydin ja muiden aldehydien sekä ammoniakin määritykset; polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) ja polykloorattu- jen bifenyylien (PCB) määritykset; sekä teollisten mineraalikui- tujen pitoisuuden ja pölyn koostumuksen määritykset. 32 HR viesti 1/2018 ” Kun asenne on oikea, useimmat sisäilmamurheet ovat selvitettävissä.