HR viesti 1/2018 - Page 27

KOLUMNI Maiju Salonen kehityspäällikkö, digitaaliset oppimisratkaisut Rastor Oy www.rastor.fi Maiju Salonen työskentelee Rastorin kehityspäällikkönä digitaalisten oppimisratkaisujen parissa. Maiju etsii inspiraatiota podcastien lisäksi koulutuksista, kirjallisuudesta sekä keskusteluista työkavereiden ja läheistensä kanssa. LÖYDÄ INNOSTUSTA TYÖHÖN PODCASTEISTA Osaamisen uudistaminen ja työstä innostuminen ovat työssä Tällaiset digitaaliset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia etsiä menestymisen ja työhyvinvoinnin kulmakiviä. Alasta ja työnku- inspiraatiota ja oppia uusia asioita niin työmatkalla, kotitöitä vasta riippumatta oman työn sisältöä, työn tekemisen tapoja ja tehdessä kuin lenkkipolulla. Ruuhkabussissa voi laittaa napit katsantokantaa omaan työhön on tärkeää tarkastella ja uudis- korville ja syventyä kuuntelemaan. Äänitallenne tarjoaa taa säännöllisesti. Uusien ajatusten, ideoiden ja inspiraation myös mahdollisuuden rauhoittua pitkän päivän päätteeksi, löytäminen ovat avainasemassa, jotta työnteko on sekä itselle kun voi vain asettua sohvalle, sulkea silmät ja keskittyä kuun- mielekästä ja innostavaa että organisaation tavoitteita ja elin- telemaan – ja oppia vaivihkaa uutta. voimaisuutta edistävää. Ammatillinen täydennyskoulutus on oiva ratkaisu asiaan, ja siihen me Rastorilla tarjoamme monia mahdollisuuksia. Myös pienemmällä panostuksella voi löytää uusia ideoita ja innos- Näin pääset alkuun kuuntelussa Jos olet podcast-noviisi, mistä lähteä liikkeelle? Podcastit ovat radio-ohjelmaa muistuttavia verkossa jul- tusta omaan työhön kerta toisensa jälkeen: digitaaliset osaami- kaistavia ääniohjelmasarjoja. Ne ovat viime vuosina vahvis- sen uudistamiskeinot löytyvät omasta taskustasi valmiina käyt- taneet jalansijaansa Suomessa ja myös tunnetut tahot, kuten töön! Yle, tarjoavat ohjelmaansa tässä muodossa. Podcast – inspiraatiosaavi ja pakopaikka tolle ja verkosta löytyy myös monia vinkkilistoja suosituista Olen itse viime aikoina inspiroitunut kuuntelemalla Uuden työn podcasteista. Voit kuunnella podcasteja suoraan verkkosi- ääniä -podcastia, jossa tarkastellaan työelämää uudenlai- vulla tai ladata älypuhelimeesi podcast-sovelluksen, kuten sista näkökulmista. Olen kuunnellut myös muun muassa Luovia-­ SoundCloud, BeyondPod tai Overcast. Kaikki suomalaiset podcastit on koottu Jakso.fi-sivus- podcastia, jossa käsitellään taidetta, yrittäjyyttä ja luovuutta. Tällaiset digitaaliset oppimisratkaisut ovat yhä suu- Podcasteja on saatavilla niin monista aiheista, että ohjelmia remmassa määrin osa koulutusohjelmiamme Rastorissa. voi hyödyntää yhtä lailla vapaa-ajan huvina kuin ammatillisen Podcastien suosio on aktiivisesti laajentumassa vapaa-ajan kehittymisen välineenä. Podcastit muodostavat maailmanlaajui- käytöstä ja arkioppimisen maailmasta myös koulutusmaa- sen inspiraatiosaavin, josta riittää kauhottavaa. Ajankohtaisten ilmaan. Tarjoamme rikkaita oppimiskokemuksia eri tavoin aiheiden ja asiapitoisten sisältöjen, kuten liiketalouden, tieteen, oppiville asiakkaillemme, ja äänitallenteet vastaavat osal- yrittäjyyden ja kirjallisuuden lisäksi myös oman kielitaidon prep- taan tähän tarpeeseen. Antaudu äänimaailman ja uusien paaminen sujuu näppärästi podcastia kuuntelemalla, sillä saa- ideoiden vietäväksi yksin kotona tai kanssamme koulutuk- tavilla on muun muassa lukuisia englanninkielisiä podcasteja. sissa! n 1/2018 HR viesti 27