HR viesti 1/2018 - Page 26

Pistä hyvän kehä pyörimään: •  Ota selvää, mikä kutakin työntekijää innostaa. •  Huolehdi, että jokainen pääsee kehittämään työtään ja pystyy oppimaan uutta joka päivä. •  Tue kokemusta siitä, että jokainen on työyhteisön merkityksellinen jäsen. •  Keskustele innostuksesta, työn kehittämisestä ja oppimisesta työyhteisössäsi useilla eri foorumeilla. •  Rakenna yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeita osaksi arjen työ