HR viesti 1/2018 - Page 16

Haku päällä ”Visma Enterprise Oy itse ei ole varsinaisesti pieni eikä suuri: henkilöstöä on lähes 60”, kertoo Mikkonen. ”Me rekrytoimme neljä uutta ihmistä viime vuonna. Tällä hetkellä meillä on avoinna viisi paikkaa”, toteaa Mikkonen, joka on ollut toimi- tusjohtajana nyt neljä vuotta. Toimitusjohtajana Mikkosta askarruttavat samat asiat, mitkä mietityttävät asiakkaitakin: miten tehdään firmasta niin houkutteleva, että kaikki osaajat haluavat sinne töihin? Ja miten nuo osaajat pidetään niin tyytyväisinä, jotta he myös jäävät taloon? - Some-maailman ymmärryksen lisäksi ­tarvitaan jonkinlaista näkymää Y-sukupolven sielunmaisemaan. Mikko- nen tosin toteaa, että milleniaalit ovat lähtökohdiltaan aika tavalla samanlainen ”saapumiserä” kuin edeltäjänsäkin – yhdellä poikkeuksella: ”Milleniaalien kyky ymmärtää digimaailmaa on paljon parempi kuin aikaisempien sukupolvien, se on selvä. Siksi rek- rytointijärjestelmän on taivuttava digitaaliseen maailmaan, mikä on tärkeää kasvuyrityksille kilpailtaessa osaavasta työ- voimasta.” ”Sosiaaliseen mediaan integroituva rekrytointijärjestelmä luo erinomaisen suoran väylän yrityksen ja työnhakijoiden välille, mikä rakentaa työnantajakuvaa”, hän toteaa. ” Rekrytointi­ Yksilö edellä Vismassa on huomattu, että kansalaiset ovat tietoyhteiskunnassa kiinni paremmin kuin yritykset. Yrityksen omat työntekijät voivat olla melkoisia sovellusmestareita, mutta oman organisaation hiihtotyyli on korostetun perinteinen. Mikkonen ei kuitenkaan syyllistä firmoja, koska tietää miten hitaasti isot laivat kääntyvät. järjestelmän on taivuttava digitaaliseen maailmaan. ”Digimuutos on vaikea viedä läpi isoissa taloissa ja voi vaatia myös ihan toimintakulttuurin muutoksen.” Isoissa yri- Pelikirja uusiksi tyksissä myös edetään tietyn vuosikellon mukaan, jolloin vaik- Mikkosen mukaan milleniaalit ovat valmiita tekemään duunia kapa HR:n agendalle on vaikea ujuttaa somevallankumousta. ja paljon, mutta he myös kyseenalaistavat asioita herkemmin. Pienten yritysten kohdalla taas on usein niin, että ellei yrit- Jos joku asia tehdään organisaatiossa vaikeasti, milleniaali täjä itse tai joku muu avainhenkilö koe digivalaistumista, niin kysyy aika pian, että eikös tätä asiaa voisi tehdä toisella vanha meno saa jatkua maailman tappiin asti. lailla. Jos digikärpänen on päässyt puraisemaan, asiakas osaa yleensä vaatia laatua. Mikkonen puhuu ”pilvipalvelu-ajatte- lusta”, jonka mukaan asiakasyritys haluaa toimivan sovelluk- ”Nuoret työntekijät eivät samalla lailla hyväksy, että käyte- tään nyt vaan sitä Exceliä kun niin kerran on aina tehty.” Entä mikä lienee tilanne 2020-luvulla (edellyttäen että sil- sen ja datan pilveen turvaan – ilman jättimäistä ja pitkäkes- loin vielä halutaan ihmisiä töihin)? Kansallinen Rekrytointi­ toista kehitysprojektia ja isoja investointeja infraan. tutkimus otti hiukan etunojaa aihepiiriin kysyessään HR-ammat- ”Asiakkaan halukkuus maksaa isoista projekteista vähe- tilaisilta, miten rekrytointi kehittyy tulevina vuosina. Joka toi- nee koko ajan. Nyt halutaan valmiita ratkaisuja, jotka on nen vastaaja arvioi, että suurin osa työnhausta tapahtuu helppo ottaa käyttöön”, hän linjaa. Tämä tarkoittaa rajapinto- mobiililaitteella jo viiden vuoden päästä. Vastaavasti melkein jen avoimuutta, kätevää dokumentaatiota ja – tietenkin – help- puolet (45%) uskoo, että työpaikkahaastattelu tehdään digi- poa ostamista. taalisesti etänä 10 vuoden päästä. n 16 HR viesti 1/2018