HR viesti 1/2018 - Page 11

Kun aika on rakentaa yhdessä merkityksellistä työelämää. Aito ja rehellinen viestintä yrityskult- tuurista on toimivin tapa saada oikean- laisia ihmisiä töihin. Oikotie Työpaikko- jen Merkityksellistä työelämää -konsepti auttaa sinua kertomaan ihmisille yrityk- sestäsi työnantajana helposti lähestyt- tävällä tavalla ajankohtaisten teemojen kautta. Teemat on rakennettu suoraan työnhaki- joiden toiveista: Mitä haluaisin tietää työnantajasta? Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä? Millainen on houkutteleva työnantaja? Konseptissa käytetään par- haita tarinankerronnan muotoja: natiivi- mainontaa sekä videoita. Lue lisää ja ole merkityk- sellinen työnantaja: Oikotie.fi/merkityksellistatyoelamaa