HR viesti 1/2017 - Page 44

Hyviä akustiikkaratkaisuja tarvitaan sekä uudiskohteissa että saneerauksissa .
Näverin mukaan avotoimistoissa hallitaan ääntä kolmella tavalla . Tilaan lisätään ensiksikin vaimennusta .
Avotilan alakattoon tyypillisesti sijoitetaan ääntä vaimentavia materiaaleja .
” Myös seinä- sekä ikkunapintoja on yleensä tarpeen hyödyntää vaimennuksessa ”, Näveri sanoo .
Nykyään esimerkiksi ääntä vaimentaville paksuille verhoille on olemassa muitakin vaihtoehtoja . Useampi valmistaja on kehittänyt ilmavia , läpikuultavia kankaita , jotka imevät ääntä melko tehokkaasti .
Toiseksi avotoimistoon asennetaan yleensä sermejä , jotka estävät äänen kulkua työpisteiden välillä . Lisäksi voidaan käyttää peittoäänijärjestelmää , joka peittää muualta toimistosta kuuluvia ääniä .
” Hyvin vaimennetussa , hiljaisessa ympäristössä pienetkin äänet erottuvat . Kaiuttimista soitettava peittoääni peittää työpisteiden välillä kulkevaa ääntä . Kun käytetään tasaista kohinaa , se ei itsessään häiritse työntekoa .”
” Avotoimiston äänenhallintaa helpottaa lisäksi , jos tilaa on mahdollista jakaa pienempiin osiin umpitilojen lomaan .”
Avotiloissa on usein sekä hälyääntä että monenlaista visuaalista hälyä , kuten ohi kulkevia ihmisiä . Kaikki työt eivät välttämättä sovellu kovin hyvin tehtäväksi avotoimistossa .
Monitilatoimistoissa tarvitaankin niin sanottuja vetäytymistiloja sellaisia töitä varten , jotka tuottavat ääntä tai vaativat keskittymistä . Hiljaista tilaa tarvitaan myös neuvottelutiloiksi ja ’ puhelinkopeiksi ’.
” Näistä tiloista ei vielä ole virallisia suosituksia , mutta käytännössä tarvitaan yksi vetäytymistila noin 5 – 10 työntekijää kohti ”, Näveri arvioi .
Akustiikan ja tilasuunnittelun lisäksi työympäristön toimivuuteen vaikuttaa työyhteisön toimintakulttuuri ja yhdessä sovitut pelisäännöt .
” Ennen uusissa työtiloissa aloittamista on tärkeä sopia miten tiloja käytetään . Monitilatoimiston etikettiin liittyen pohditaan esimerkiksi miten avotoimistossa pyydetään apua , miten näytetään , että nyt ei saa häiritä tai minkä pituisen puhelun voi puhua omalta työpisteeltään ." n
Lasinen väliseinä rajaa tilaa ja ääntä Monissa avotoimistoissa , joihin halutaan myös rauhallisempaa työtilaa , käytetään lasiseiniä jakamaan tilaa ja vaimentamaan hälyääniä .
Muunneltavat väliseinät ovat omiaan muun muassa monitilatoimistoissa , joista suuri osa on avokonttoritilaa .
” Ääntä eristäviä lasiseiniä asennetaankin yleisesti juuri tällaisiin kohteisiin ”, kertoo lasiväliseiniä valmistavan HSL Group Oy : n tehtaanjohtaja Mika Pentikäinen .
” Nykyisin työpaikoilla arvostetaan ääneneristystä entistä enemmän , ja asiakkaat osaavat myös vaatia sitä . Lähes kaikki työtilojen seinät , ovet ja siirrettävät seinärakenteet eristävät ääntä ainakin jonkin verran .”
Lasisilla väliseinillä saadaan erotettua tilaa työhuoneeksi , neuvotteluhuoneeksi tai puhelutilaksi .
” Tällainen lasiseinäinen koppi voidaan toimittaa myös katolla varustettuna . Silloin tilaan asennetaan myös ilmanvaihtojärjestelmä sekä työpistevalaistus ja muut tarvittavat sähköt .”
Lasiseinäiseen tilaan saadaan lisää äänenvaimennusta – ja parempi akustiikka – asentamalla kattoon tai ainakin osalle seinistä akustiikkalevyjä tai -kankaita. ” Myös muunlaisia akustisia elementtejä voidaan käyttää ”,
Pentikäinen täsmentää . Hänen mukaansa lasi on jo sellaisenaan kohtalaisen hyvä ja toimiva ääneneristysmateriaali .
” Laminoidulla lasilla voidaan päästä jopa 40 dB : n ( desibelin ) ääneneristykseen . Vieläkin parempia ääneneristysarvoja saadaan käyttämällä eristyslasia . Lasikerrosten välissä voi olla myös ilmarako , joka täytetään välikaasulla .”
Lasiseinäiset työtilat voidaan Pentikäisen mukaan muutoinkin ’ räätälöidä ’ tilaajan toiveiden mukaisiksi .
” Värit , pintamateriaalit , maalit , viilut ja laminointi voidaan valita kohdekohtaisesti . Usein sisustussuunnittelija tekee valinnat ja laatii rakennepiirustukset .”
Alumiinirunkoisten lasiseinien elementit ovat helposti asennettavissa ja tarvittaessa myös siirrettävissä .
” Tällaisia lasiseinäratkaisuja on Suomessa ollut markkinoilla jo noin 20 vuotta , mutta lasien ominaisuudet ovat vuosien mittaan kehittyneet paremmiksi ”, Pentikäinen mainitsee . n

Nykyisin työpaikoilla arvostetaan ääneneristystä entistä enemmän .
44 HR viesti 1 / 2017