HR viesti 1/2017 - Page 22

POLKU PAREMPAAN TYÖELÄMÄÄN

TEKSTI : SAMI J . ANTEROINEN KUVA : ESA AHDEVAARA / GSS LUCKY-DESIGN
Tekemätön työ maksaa suomalaisille yrityksille vuosittain arviolta 4,3 miljardia euroa – ja työkyvyttömyyseläkkeellä on tällä hetkellä yli 180 000 suomalaista . Työkyvyttömyyden torjumisessa voidaan kuitenkin tehdä todellinen läpimurto , uskovat Terveystalo ja Varma .
Varman asiakkuuksista vastaava varatoimitusjohtaja Ville-Veikko Laukkanen vasemmalla ja Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen näkevät , että avainasemassa suomalaisessa yrityskentässä on – nyt ja tulevaisuudessa – henkilöstön osaaminen ja organisaation suorituskyky sekä kyky oppia ja mukautua muuttuviin tilanteisiin .
Terveystalon ja Varman yhteisille yritysasiakkaille suunnattu uusi Polku-palvelu tuo tekemättömän työn kustannukset näkyviksi yritysten johdolle . Palvelun avulla yrityksissä voidaan johtaa henkilöstötuottavuutta ja työkykyriskejä entistä tehokkaammin . Polku-palvelusta saa sekä lähes reaaliaikaista tietoa henkilöstön työkyvyn tilasta että taaksepäin katsovaa koontitietoa linjauspäätösten tueksi .
Varman asiakkuuksista vastaava varatoimitusjohtaja Ville- Veikko Laukkanen toteaa , että Polku-palvelusta odotetaan vahvaa selkärankaa HR-johtamiseen .
” Kun yrityksissä on tiukkaa , työkykyjohtamisen kautta saavutetut säästöt kiinnostavat ”, hän tietää . Uusi Polku-konsepti on kehitetty yhteistyössä kymmenien Varman ja Terveystalon yritysasiakkaiden kanssa .
” Tutkimusten mukaan polku työkyvyttömyyteen syntyy pidemmän ajan kuluessa . Oireita tulevasta esiintyy jo 7 – 10 vuotta ennen lopullista työkyvyttömyyttä ”, Närhinen toteaa ja lisää , että ennaltaehkäiseviin toimiin on saatava uutta ryhtiä , mikäli asiaan todella halutaan muutos .
Terveystalon ja Varman kuningasideana on rakentaa ikään kuin käänteinen polku , joka vie ihmiset reunalta pois ja tiukasti takaisin työelämän sykkeeseen . Konseptissa Terveystalo vastaa asiakkaan työterveydestä ja tuo palveluun tietoa työterveyden näkökulmasta . Terveystalon tietolähteinä ovat modernit työkykyjohtamisen työkalut Kustannusanalyysi ja Sirius HR . Varma puolestaan vastaa asiakkaan työeläkevakuuttamisesta ja tuottaa Polku-palveluun tietoa Työkykyjohtamisen tietopalvelusta .
Heikot signaalit haltuun Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen huomauttaa , että vanha ” teollinen malli ” ei enää päde , kun työn rytmit irtoavat ajasta ja paikasta . Nyt kysymys kuuluu , miten tiedolla johdetaan parhaalla mahdollisella tavalla – ja työkykyjohtaminen on tässä kriittinen elementti .
Kaikki tieto samassa paikassa Närhinen ja Laukkanen puhuvat ” lennonjohtotornista ”, jonka avulla kokonaisuutta hallitaan . Polku-palvelun näkymässä yhdistetään työterveyden ja työeläkeyhtiön tuottamaa tietoa uudella tavalla – tavalla , joka vie asiakasyritysten tuloksellisen työkykyjohtamisen uudelle tasolle Suomessa .
22 HR viesti 1 / 2017