HR viesti 1/2017 - Page 13

Omaehtoisessa toiminnassa tekeminen ei tunnu ulkoa ohjatulta , vaan motivaatio lähtee yksilön sisältä .
koordinoimassa kolmivuotisessa Leading Passion -hankkeessa pureudutaan nuorten työasenteisiin ja organisaatioiden innostuksen johtamisen käytöntöihin .
Vuoden 2017 lopussa päättyvän hankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä sekä etsiä uusia johtamismalleja . Passion-tuloksissa on ilmennyt , että vahva sisäinen motivaatio ja innostus työtä kohtaan linkittyvät vahvaan hallinnantunteeseen sekä kokemukseen siitä , että omaa työnkuvaa on mahdollista kehittää . Hallinnantunne on korkeimmillaan niillä yksilöillä , jotka ovat sisäisesti motivoituneita ( huolimatta toisinaan kovastakin kiireen kokemuksesta ).
Motivaatiotutkija Frank Martela Helsingin yliopistosta ja Filosofian Akatemiasta uskoo , että Suomessa on paljon työpaikkoja , jotka ovat sisäistäneet ajatuksen sisäisestä motivaatiosta kasvun moottorina todella hyvin .
Tutkijoiden mukaan myönteiset vuorovaikutuskokemukset kollegoiden ja pomon kanssa ovat merkittävässä asemassa , mikäli halutaan työntekijöiden kukoistavan . Hyvä työilmapiiri on erityisen tärkeää harmaanmustina hetkinä , jolloin mikään ei tunnu sujuvan .
Yhteisöllisyyteen liittyy myös kokemuksemme siitä , että pystymme tekemään hyvää toisille . Organisaatioissa onkin saatu hyviä tuloksia aikaan , kun työntekijöitä on motivoitu näyttämällä heille ihan konkreettisesti , miten heidän tekemänsä työ hyödyttää toisia ihmisiä . Ihmiset haluavat nähdä , että omalla toiminnalla on myönteinen vaikutus ympärillä oleviin ihmisiin – myös työpaikalla .
Nuorta voimaa Suomalaisissa yrityksissä on kyllä huomattu , että vanhoilla nuoteilla ei enää tahdo pärjätä . Töihin tulevat parikymppiset milleniaalit ovat eri rotua kuin vaikkapa suuret ikäluokat : duunilta halutaan – tilipussin lisäksi – mielekkäitä haasteita ja itsensä kehittämisen välineitä . Esimerkiksi Haaga-Helian
Innostumisessa ei toimialarajoitteita Passion-hankkeessa on myös ilahduttavasti huomattu , että sisäinen motivaatio ja innostus omaa työtä kohtaan ei ole vain tiettyjen alojen ” oma juttu ”. Mielekkään työn ja autonomian kokemuksiin voi päästä käsiksi myös hyvinkin perinteisessä tuotantoympäristössä , jossa inhimilliset motivaatiotekijät on otettu huomioon .
Hankkeessa mukana oleva tutkija Reima Launonen Filosofian Akatemiasta on todennut , että motivaatiota löytyy aina tilanteessa , jossa oikea ihminen on oikeassa tehtävässä . Tärkeässä roolissa on tällöin toki myös organisaatio , joka mahdollistaa sisäisen motivaation ja innostuksen esiin pääsemisen ja ylläpidon .
Omistajuus haltuun ! Passion-hankkeessa on huomattu , että työnkuvien vaatimukset painottavat tulevaisuudessa yhä enemmissä määrin työntekijöiden kykyä löytää itsenäisesti ratkaisuja ongelmiin sekä kykyä määrittää omia toimintatapojaan työn toteuttamiselle .
Sisäistä motivaatiota mittaavan IMQ-mittarin tuottamat tulokset näyttävät , että vahva sisäinen motivaatio linkittyy työntekijöiden omatoimisuuteen ja itseohjautuvaisuuteen . Mitä vahvemmin yksilöt kokevat , että he löytävät merkitystä itse työn tekemisestä , sitä parempi perusta heillä on toimia oma-aloitteisesti ja itseohjautuvasti . n
1 / 2017 HR viesti 13