HR viesti 1/2016 - Page 9

ILMOITUS JOKO TEILLÄ KULJETAAN TYÖMATKAT FIKSUSTI? Viisas työmatkaliikenne tuo kustannussäästöjä, parantaa työnteki­ jöiden terveyttä ja työvireyttä sekä tukee yritysvastuullisuutta. Kustannussäästöjä Kustannussäästöjä syntyy, kun henkilöautoilu ja pysäköintitarve vähenevät tai kun autoilu on entistä fiksumpaa ja taloudellisem­ paa. Esimerkiksi Liikennevirasto uudisti pysäköintipolitiikkaansa ja säästää nyt 66 000 euroa vuodessa. Ennen Liikennevirasto mak­ soi 65 paikasta, nyt 18 paikasta. Nykyisistä paikoista yhdeksän on varattu satunnaiseen tarpeeseen ja kymmenen vuorotyönteki­ jöille. Liikennevirasto ei enää sponsoroi työntekijöidensä pysäköin­ tiä vaan tarjoaa sen sijaan kaikille halukkaille työntekijöille työsuh­ dematkalippuedun, 300 euroa vuodessa. Lisää työvireyttä Viisaat liikkumisvalinnat lisäävät terveyttä ja työhyvinvointia ja vähentävät sairauspoissaoloja. Kaksi kolme kertaa viikossa liikku­ villa työntekijöillä on tutkitusti 4,5 päivää vähemmän sairauspäiviä vuodessa kuin niillä, jotka liikkuvat viikossa enintään kerran. Työntekijät arvostavat työnantajia, jotka kannustavat kestävien kulkutapojen käyttöön. Esimerkiksi työsuhdematkalippu on työn­ antajalle paitsi kätevä tapa edistää kestävää liikkumista, myös houkutella ja sitouttaa henkilöstöä. Myös kävelyä ja pyöräilyä voi tukea rahallisesti kilometrikorvauksilla. Työsuhde-etuna voi tarjota myös uuden polkupyörän, minkä on todettu innostavan erityisesti uusia pyöräilijöitä työmatkaliikuntaan pitkänkin tauon jälkeen. Parempi edelläkävijä kuin perässäajelija Niin työntekijät kuin asiakkaat ja yhteistyökumppanitkin arvostavat työnantajia, jotka kannustavat kestävien kulkutapojen käyttöön. Katso lisää hsl.fi/yrityksille. Ilmaston hyväksi Työmatkaliikenteen ohjauksella on mahdollista tukea yrityksen ympäristö- ja vastuullisuusohjelmia (esim. ISO, LEED, Breeam, Green Office). Kestäviin kulkutapoihin panostamalla yritys saa­ vuttaa keskimäärin 20−30 %:n päästövähenemän työ- ja työasia­ matkoilla. Myös asiakkaiden sujuvasta liikkumisesta huolehtiminen ”Uuden pysäköintipolitiikkansa ansiosta Liikennevirasto säästää 66 000 euroa vuodessa”, laskee koordinaattori Jyri Mustonen. on osa yritysvastuuta. HSL auttaa HSL tarjoaa yrityksille ja muille työpaikoille työkaluja ja ratkaisuja työmatkaliikkumisen parantamiseen. HSL:n Työmatkalaskurilla on helppo ja nopea selvittää työntekijöiden liikkumistottumukset, nii­ den muutospotentiaali ja työpaikan liikkumisolosuhteet. Laskuri on maksutta HSL-alueen työpaikkojen käytössä. HSL tarjoaa laskurin käytön avuksi Viisaan liikkumisen starttipakettia ja asiantuntijan apua. Starttipaketti on saatavilla maksutta kampanja-aikana (katso lisätiedot: www.hsl.fi/yrityksille). Kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen sitoutuneet työ­ paikat voivat hakea HSL:n Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaattia. Merkkiä voi hyödyntää yrityksen viestinnässä ja vaikkapa uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. n 1/2016 HR viesti 7