HR viesti 1/2016 - Page 8

VIESTI TOIMITUKSELTA CV 360° Työelämän murros mullistaa ansioluettelonkin. Koska työnantaja haluaa tietää, jak­ saako työntekijä puskea töitä kuin hevonen, hän on kiinnostunut myös tämän terve­ ydestä. Onko alla työhyvinvoinnin koulutuksia? Sykettä mitattu viime aikoina? Sali­ ohjelma liitteistetty? –  No, ylläoleva äkseeraus voi vielä kuulostaa hiukan orwellimaiselta. Totta silti toi­ nen puoli: se valoisampi. Yritykset tiedostavat tasan tarkkaan, että hyvinvoiva ja tasa­ painoinen työntekijä se tuloksen tekee. Fiksut yritykset panostavat siihen, että työhy­ vinvointiasiat ovat firmassa kunniassa. Mutta sitoutuminen jää kovasti puolitiehen, jos työnantaja mahdollistaa vaikka mitä, mutta työntekijä ei jaksa kiinnostua oikein mis­ tään. Lienee vain luonnollista kehitystä, että yritykset alkavat jo CV:stä seuloa, kuka pitää itsestään huolta ja kuka ei. Ja koska yhtä työpaikkaa kohti saattaa tulla pari sataa hakemusta, erottuminen on valttia markkinoilla. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan rekrytoijat nimittäin käyttä­ vät keskimäärin kuusi sekuntia sen päättämiseen, pääseekö kandidaatti edes haastat­ teluun. Tutkimuksessa käytettiin tekniikkaa, joka seuraa tarkasti silmän liikkeitä. Syynissä oli 30 ammattirekrytoijaa kymmenen viikon aikana. Tutkimus paljasti, että ainakin USA:ssa ansioluetteloiden läpikäyminen on melkoista liukuhihnatyötä: vain muuta­ massa sekunnissa rekrytoijat kävivät läpi nimen, nykyisen ammattinimikkeen ja yrityk­ sen, toimen aloittamis- ja päättymisajankohdan, edelliset duunit, koulutuksen… Mikä siis neuvoksi? Tutkijat muistuttivat aikarajan kriittisyydestä. Rekrytoijan työtä pitää helpottaa kirjoittamalla ansioluettelo ”visuaalisen hierarkian” muotoon. Häi­ ritsevä kuvallinen sisältö on huono juttu, koska se vähentää rekrytoijan analyyttistä kykyä ja vaikeuttaa päätöksentekoa. Eli rekrytoijakin odottaa tuttua formaattia ja tipahtaa herkästi raiteilta jos siitä poiketaan. Mutta toisaalta: ilman jotain koukkua hakija ei jää mieleen. Laszlo Bock Googlen henkilöstöosastolta on lukenut yli 20 000 hakemusta, joten hän varmaankin tietää, miten CV saadaan lentoon. Myös Bock tähdentää, että mikäli haettavana ei ole taidepainotteinen työ, on hakemus ja CV syytä pitää mahdollisim­ man helposti luettavana. Bock ajaa back-to-basics-linjaa: käytä valkoista paperia, mustaa mustetta ja tarpeeksi isoa fonttia. Bockin mukaan nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että mahduttaa kymmenen vuoden työkokemuksen yhdelle A4-sivulle. Kolmen, neljän saati kymmenen sivun mit­ taisia ansioluetteloita ei kukaan jaksa lukea tarkasti. Jos CV ja hakemus ovat tarkasti muotoiltuja ja ytimekkäitä, kertoo se työnanta­ jalle, että henkilö osaa keskittyä, priorisoida ja poimia työssä olennaiset asiat esiin. Lukeaksesi sähköisen Elämänkerrat ovat sitten erikseen. HR viestin, klikkaa itsesi Mutta jos tehdään pikemminkin haikua kuin romaania, sitä tärkeämmäksi voi tulla osoitteeseen: viestittää työnantajalle, että täällä olisi tarjolla työmyyrä, joka pitää pääkopasta ja www.hrviesti.fi kropasta huolta ja jaksaa venyä tiukassa paikassa.   Eräs kokenut rekrytoija taas antoi vinkin, jolla päästä ”CV-puheen” panssarin läpi Lehden sähköisen haastattelussa. Kannattaa sivuuttaa hakemuksen ’Harrastukset’-kohta ja kysyä suo­ version lukeminen raan, mistä asiasta hakija tohkeilee? Mihin hän suhtautuu intohimoi ͕