HR viesti 1/2016 - Page 56

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TEKSTI: MARJA HEINONEN / VTT VALMENTAJA, AJATTELIJA JA VIESTINNÄN OSAAJA KUVA: LOLA TIKKANEN JOHDA ITSESI (TYÖ)HYVINVOINTIIN Itsensä johtaminen on merkittävä osa työhyvinvointia. Mitä mieltään tutkimalla voi huomata omia kummallisia ajattelu- monimutkaisemmaksi maailma ja työelämä muuttuu,sen tär- tapojaan. Sen jälkeen niitä on tarvittaessa helpompi muut- keämmäksi omien voimavarojen, ajatusrakennelmien ja toi- taa. mintatapojen tunnistaminen sekä oman toiminnan ohjaami- Itsensä johtamisella on suora kytkös stressin hallintaan. nen tulee. Lisäksi – kukaan muu ei johda sinua paremmin Omien voimavarojen tunnistamisen kautta on helpompi kuin sinä itse. asettaa rajat tekemiselleen. Iso osa itsensä johtamista on kyky katsoa etäältä omia Itsensä johtaminen on apuna myös ikävien asioiden ajattelu- ja toimintamallejaan. Esimerkiksi ulkoisesta todel- hoitamisessa. On tärkeätä tunnistaa sellaiset tekijät, jotka lisuudesta mielemme rakentelee helposti maailmoja, jotka syövät omaa työhyvinvointia ja kyettävä ottamaan ne esille eivät vastaa todellisuutta. Onnellisuustutkimukset ovat osoit- esimiehen kanssa. Jos itsellä on ajatus siitä, miten asian voi taneet, että peräti 40% onnellisuudestamme riippuu mei- ratkaista, se todennäköisemmin menee eteenpäin. dän omista asenteistamme ja suhtautumistavastamme. Omaa 54 HR viesti 1/2016 Itsensä johtamisesta on moneksi. n