HR viesti 1/2016 - Page 55

Älykkäitä suojainratkaisuja kylmätyöhön Kolme vuotta kestävän SmartPro-hankkeen tavoitteena on työturvallisuuden ja tuottavuuden turvaaminen kylmätyössä kehittämällä ennakoivia lämmitysratkaisuja suojavaatetukseen ja -käsineisiin. Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos yhteistyössä norjalaisen Sintef-tutkimusorganisaation kanssa. Hanketta rahoittavat Saf€ra-ohjelma ja Työsuojelurahasto. Ympärivuotinen teollinen toiminta arktisilla alueilla tuo haasteita paitsi itse toiminnalle, myös työntekijän suorituskyvylle ja työturvallisuudelle. Työskentely kylmässä vaikuttaa erityisesti työntekijän lämpöviihtyvyyteen, työterveyteen ja työturvallisuuteen. Kylmässä työntekijän työkyky ja tehokkuus laskevat sekä virheiden ja stressin määrä kasvavat. Haitat kohdistuvat erityisesti kehon ääreisosiin, varsinkin sormiin ja käsiin, jotka jäähtyvät ensimmäisenä ja eniten. SmartPro-hankkeen tavoitteena on vähentää jäähtymisen aiheuttamaa toimintakyvyn laskua ja siihen liittyviä virheitä työssä. Hankkeessa kehitetään uusia ratkaisuja kylmäriskien yksilöll \