HR viesti 1/2016 - Page 50

” Autonomiaa eli vapautta vaikuttaa työaikoihin ja työn tekemiseen on alettu tutkia vasta viime vuosina Max Korpinen kertoo, että vastaajia motivaatiotutkimuksessa oli yhteensä tuhatkunta, josta Suomen osuus noin 150. Korpisen mukaan suomalaiset vastaajat toivat toistuvasti esiin yksityiselämän vaikutuksen työhyvinvointiin. Digi-HR tulee? tulevaisuus-suuntautuneisuus ja ajatus siitä, että ihmiset ovat Korpinen itse tekee maisteriopintoja japanilaisessa Keion yli- yritysten tärkein voimavara, ovat ne asiat, mitkä motivoivat.” opistossa aiheena ’System Design and Management’ ja tutkii organisaatioita ja niiden inhimillisten järjestelmien kehit- Rima korkealle tämistä. Valmistuminen on edessä syksyllä 2017 – entä sen jälkeen? ”Pohjat” on Suomesta, sillä Korpinen valmistui psyko- Korpinen arvelee, että ensimmäiset noin 10 vuotta urasta olisi logian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta keväällä 2015. mielekästä kerätä mahdollisimman laajaa työkokemusta henki- Hän uskoo, että muun muassa teknologian vauhdikkaan löstöjohtamisen eri näkökulmista. kehityksen myötä muutokset työpaikkojen rakenteisiin ja henkilöstöjohtamiseen tulevat olemaan merkittäviä ja monimutkaisia. ”Maisteriohjelmassani tutkitaan monimutkaisten systee- ”Mielenkiintoiset yritykset, jotka rakentavat tulevaisuutta ja innovoivat, ovat tähtäimessä työnantajina”, hän toteaa. Jahka HR-kenttää on nähty riittävän monipuolisesti, tavoitteena on pyrkiä ylempiin HR-johtotehtäviin – esimerkiksi johon- mirakenteiden suunnittelua ja johtamista. Kun työympäristö kin kiinnostavaan start-uppiin mukaan meneminen kiehtoo. monimutkaistuu, systeemiajattelulla on tärkeä rooli innovatii- Tällä hetkellä haaveena on antaa oman panos ”Suomen seu- visten HR-ratkaisujen kehittämisessä ja niiden johtamisessa.” raavan Nokian” työkulttuurin rakentamiseen ja esimerkillisten Korpinen haluaa olla tässä kehityksessä mukana: ”Tämä 48 HR viesti 1/2016 HR-käytäntöjen juurruttamiseen. n