HR viesti 1/2016 - Page 44

KUVA: THOMAS GRÖNHOLM Duunitorin toimitusjohtaja ja perustaja Thomas Grönholm nostaa työn merkityksellisyyden korostumisen esiin toisena isona trendinä: nuoret eivät enää suostu odottamaan 5 tai 10 vuotta päästäkseen unelmatyöhönsä. Kentän uusista tuulista Anttila mainitsee hybridihaut, Tahdon asia Toisaalta kentällä on myös määrätietoisia osaaja, jotka kyllä joissa julkista hakua tuetaan täydentävällä suorahaulla. löytävät paikkansa fiksuissa organisaatioissa. ”Hybridihaku on kustannustehokas – tehokkaampi kuin julkinen haku, halvempi kuin suorahaku – ja soveltuu hyvin myös alempien positioiden täyttämiseen”, Anttila toteaa. ”Ihminen menee siihen positioon, mihin haluaa mennä. Henkilön itsensä kannalta on yksi lysti, mikä on rekrytointi­ ”Toinen viime aikoina rekryrin- metodi”, toteaa Anttila. Hänen mukaansa kyse on ensisijaisesti tavoittavuudesta: pitää olla juuri kyseiseen täytettävään positioon sopiva työkalu, oli se sitten suorahaku, julkinen haku tai hybridihaku. ”Kysynnän ja tarjonnan laki toimii. Jos on paljon poten­tiaalisia ehdokkaita, ilmoitus riittää. Jos on harvempia poten­ tiaalisia ehdokkaita, heidät pitää kaivaa käsin esiin.” tamalla havaittu muutos on interim ” managementin, eli vuokrajohtajien Kysynnän ja tarjonnan laki toimii. Määrä tuo laatua Anttila huomauttaa, että ”vaikeasti tavoitettavat” eivät suin- kysynnän kasvaminen.” Talentin mobilisaatio yskii? Rekrytoinnin haasteista puhut­ taessa Anttila mainitsee sen seikan, että toisinaan avainhenkilöitä on vaikea saada muuttamaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tai ulkomaille. ”Ja jos vaikka sellainen löytyisikin, joka periaatteessa kaan diivaile, vaan heillä ei ehkä ole tarvetta katsella työpaik- olisi valmis lähtemään, puolisolle ei tahdo löytyä töitä”, Ant- kailmoituksia – tai vaikka sama prosenttimäärä heistä kuin tila kuvailee yleistä pullonkaulaa. muistakin katsoo ilmoituksia, lukumääräisesti ilmoituksia katso- ”Työntekijöiden tuominen ulkomailta – jos Suomesta ei oikeaa osaajaa löydy – ei sen sijaan ole kovin yleistä”, Anttila katsoo. Tarpeen mukaan voidaan toki etsiä erityisosaajia via on vähemmän. ”Rekrytoinnin vanhan lainalaisuuden mukaan määrä tuppaa tuomaan laatua.” 42 HR viesti 1/2016 ja tuoda maahan esimerkiksi lääkäreitä Virosta. n