HR viesti 1/2016 - Page 43

” Hyvien ehdokkaiden tavoittamiseen tarvitaan edelleen aktiivisia toimia. ”Työnantajan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että avoi- Mieti mitä viestit mesta työpaikasta kertominen ei enää riitä, vaan parhaat Yksi rekrybisneksen kuolemattomista kukkasista on firmojen osaajat tavoittaakseen työnantajan on tuotava esille entistä hokema, jonka mukaan nyt haetaan ensisijaisesti ”hyviä tyyp- houkuttelevammin se, mitä yritys voi työnhakijalle tarjota. pejä”. StaffPoint Oy:n Executive Search -yksikön R ­ esearch Monilta osin rekrytointimarkkina on siis muuttunut aiempaa Manager Jaakko Anttila myöntää näkevänsä punaista, kun työnhakijalähtöisemmäksi.” lehdissä maalaillaan rekrytoijan etsivän ”hyvää tyyppiä”. Anttila toteaa käyvänsä mieluummin sellaisen lääkärin luona, Uusiin asemiin? jolla on lääkärin koulutus kuin sellaisen, jolla se puuttuu – Rekrytoinnissa on hyvä muistaa sekin, että kaikilla prospek- vaikka kuinka olisi valkotakki kiiltävä ja persoona joviaali. teilla ei suinkaan ole ”haku päällä” – mutta oikean tarjouk- Anttila muistuttaa perusasioista: ollakseen hyvä ehdo- sen tullessa kohdalle ankkuri nousee nopsaan. Tutkimusten kas johonkin positioon henkilön pitää olla a) pätevä, mukaan jopa 80% työssä olevista ammattilaisia on potentiaa- b) sopiva ja c) kiinnostunut siirtymään tuohon uuteen lisia työnhakijoita. Suurin osa heistä on niin sanottuja passiivi- positioon.  sia työnhakijoita, jotka eivät etsi uutta työtä, mutta ovat avoimia uusille vaihtoehdoille, toteaa Grönholm. ”Houkuttelevat, työnantajamielikuvamarkkinoinnissaan ”Kaikki tietävät nämä asiat, mutta miksi sitten jaksetaan jauhaa, että ’etsitään hyvää tyyppiä’”, Anttila ihme [YK