HR viesti 1/2016 - Page 42

KUVA: BRYAN SARAGOSA StaffPoint Oy:n Executive Search -yksikön Research Manager Jaakko Anttila muistuttaa perusasioista: ”Ollakseen hyvä ehdokas johonkin positioon henkilön pitää olla a) pätevä, b) sopiva ja c) kiinnostunut siirtymään tuohon uuteen positioon.”  ”Rekrytointimediakenttä on pirstaloitunut. Potentiaalisten osaa- tämisestä on tullut rekrytoinnissa arkipäivää. Grönholm kat- jien tavoittaminen vaatii entistä aktiivisempaa otetta, mikä soo, että selkeä uusi trendi rekrytoinnissa on läpinäkyvyy- on tuonut uusia haasteita yritysten rekrytointiprosesseihin”, den lisääntyminen: nuoret odottavat työnantajien kertovan ­Grönholm huomauttaa. avoimemmin, minkälainen heidän yrityksensä on työpaik- Toisaalta, vaikka maailma muuttuu nopeasti, ovat suurim- kana. Työnantajakentän edelläkävijät hyödyntävät tässä kaik- mat haasteet rekrytoinnissa yhä varsin perinteisiä. Grönhol- kia uusia työkaluja Instagramista Snapchattiin ja Pinterestistä min mukaan varsin tyypillisesti haasteet liittyvät – yhä edelleen Periscopeen. – osaamistarpeiden ymmärtämiseen organisaatiossa ja siihen, ”Jos haluaa tavoittaa nuoria osaajia, täytyy mennä sinne, että työnhakijoista tulee osata tunnistaa ne tekijät, jotka korre- missä he viettävät aikaa. Rekrytointiviesti on myös tärkeää loivat työssä menestymisen kanssa. räätälöidä kuhunkin kanavaan sopivaksi, muuten viestintä ”Oikeat henkilöt on helpompi tavoittaa, kun tiedetään, ketä etsitään ja miksi”, hän summaa. kääntyy itseään vastaan. Tämä edellyttää organisaatiossa entistä parempaa yhteistyötä HR- ja viestintäosastojen välillä”, Grönholm linjaa. Kahden kerroksen väkeä Rekrytointihaasteet vaihtelevat paljon myös toimialan ja yrityk- Instant Karma sen koon mukaan: osa yrityksistä saa enemmän hakemuksia Grönholm nostaa työn merkityksellisyyden korostumisen esiin kuin mitä ehtivät käsitellä, osa taas ei saa lainkaan hakemuk- toisena isona trendinä: nuoret eivät enää suostu odottamaan sia. Esimerkiksi osaavien ohjelmistokehittäjien rekrytointi on 5 tai 10 vuotta päästäkseen unelmatyöhönsä. Epävarmassa haastavaa lähes kaikille yrityksille, Grönholm muistuttaa. taloustilanteessa ja nykypäivän työelämässä ei enää voida ”Tämä näkyy tällä hetkellä erityisen vahvasti, kun yhä luottaa pitkän uran rakentamiseen yhdessä ja samassa yri- ­useammat yritykset digitalisoivat palveluitaan ja prosesse- tyksessä – ja tämän johdosta työmarkkinoille tulevat osaajat jaan.” halua­vat löytää työstä mielekkyyttä ja mahdollisuudet edetä Digiaikaa edustaa sekin, että sosiaalisen median hyödyn40 HR viesti 1/2016 heti ensimmäisestä päivästä alkaen.