HR viesti 1/2016 - Page 39

halusi tehdä kotiläksynsä hyvin”, kertoo Sinebrychoffin talous- joiden hyödyllisuus ei aina kentälle välity. Arc Peoplen avulla ja henkilöstöjohtaja Ari Jattu. tuo turhautuminen vältetään, sillä kaikki olennainen tieto on ”Järjestelmätoimittaja Arcin kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, jossa ensin määriteltiin tarpeet ja tavoitteet. Tämän jälkeen Arc tarjosi meille konseptiin sopivat ratkaisut”, Jattu muistelee. Sinebrychoff ei myöskään halunnut ajaa läpi pilottia esi- ajantasaisesti saatavana kaiken aikaa. ”Järjestelmän ansiosta HR pystyy hyödyntämään tietoa sujuvasti ja kustannustehokkaasti.” Kaikenlainen ”sählääminen” loistaa poissaolollaan ja kaivattu info löytyy välittömästi. HR Master Dataan kuuluvat mm. merkiksi yhdessä yksikössä/funktiossa, sulatella pilotin tuloksia työntekijän perustiedot ja työsopimus sekä tiedot palkasta, hetken ja skaalautua sitten läpi organisaation. HR-järjestelmä lomista, poissaoloista… Arc People laajenee sekä henkilöstön päätettiin toteuttaa koko yhtiön laajuudella, kertarysäyksellä. koon että tarvittavien prosessien mukaisesti. Järjestelmä raken- ”Halusimme koko yrityksen yhdellä heitolla mukaan ja oli netaan asiakaskohtaisesti muokattavasta työelinkaaren perus- hienoa huomata, että kaikki lähti heti sujuvasti liikkeelle. Koko rungosta, jota täydennetään asiakkaan henkilöstön kehittämi- järjestelmän sisäänajo meni äärimmäisen sujuvasti ja hel- sen tarpeisiin sopivilla moduuleilla. posti.” Sittemmin systeemiä on laajennettu ja kehitetty, ja yhä edelleen etupäässä onnellisten tähtien alla. Räätälöinnin riskit Ari Jatun mukaan tällainen malli, jossa järjestelmäntoimitta- Keep It Simple, HR jalla on kyky luoda toimivia ominaisuuksia, joista asiakas Mikä sitten oli viisastenkivenä projektissa? Jatun mukaan pro- pääsee valitsemaan oman toimintansa/tilanteensa kannalta jektin ”speksit” peräänkuuluttivat järjestelmää, joka olisi mah- sopivimmat, on varmempi kuin puhtaan räätälöinnin tie. dollisimman looginen ja helppo käyttää. Paksuja opaskirjoja ”Jos ajatellaan periaatteen tasolla, niin järjestelmien räätä- ei haluttu pöydille pyörimään, vaan Arcin toimeksiantona oli löinnin suhteen pitää aina olla varovainen, koska esimerkiksi tehdä simppeli systeemi, jota kuka tahansa pystyy käyttämään ylläpito ja elinkaarikustannukset voivat osoittautua haasteel- halutulla tavalla. lisiksi pitkän päälle”, Jattu toteaa viitaten projekteihin, joissa ”Tässä onnistuttiin erinomaisesti.” lupaavan alun jälkeen on törmätty monenlaisiin yllätyksiin ja Jatun mukaan työntekijät ovat Sinebrychoffin menestyksen kokonaissaldo on painunut miinukselle. perusta, joten toimivaan HR-järjestelmään on luontevaa sat- ”Kun tällaisia eksoottisia räätälöityjä systeemejä sitten yri- sata. Sinebrychoff haluaa olla työpaikka, jossa sen 800 työn- tetään pitää yllä pidemmän aikaa, ongelmia tulee herkästi tekijää voivat kehittää osaamistaan avoimessa ja inspiroi- vastaan.” vassa työympäristössä. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla pyritään Toisaalta, järjestelmäntoimittajankaan kelkassa ei ole pelk- vahvistamaan työntekijöiden sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. kää auvoa, mikäli toimittaja ei panosta tuotekehitykseen ja lyö tiskiin haluttuja toimintoja: Sähköä johtamiseen ”Haaste järjestelmäntoimittajille on se, että he pystyvät luo- Arc People HR-järjestelmä auttaa Sinebrychoffin HR-väkeä maan järjestelmään riittävästi ominaisuuksia, joita asiakkai- pitämään kaikki langat näpeissään. Arc People -järjestelmän den on helppo hyödyntää.” avulla voidaan keskittää henkilöstön perustiedot, ohjaus ja johtaminen yhteen järjestelmään – ja samalla käyttöön tulee Vuorovaikutus balanssissa vahva henkilöstöjohtamisen työkalu. Mutta entä sitten HR-järjestelmien kehitys jatkossa? Jatun ”Meillä strategia jalkautetaan siten, että jokainen toiminto, mukaan yksi varteenotettava trendi lienee ”ruohonjuuristumi- jokainen osasto ja jokainen yksittäinen työntekijä tietää omat nen”: kun Sinebrychoffillakin strategia virtaa ylhäältä alas, tavoitteensa ja sen, kuinka ne ovat suhteessa organisaation täytyy pitää huolta siitä, että samat kanavat toimivat myös toi- eri tasojen tavoitteisiin. Tässä työssä Arc People on ollut erit- sinpäin. Tarvitaan myös alhaalta ylöspäin vievää liikennettä, täin tärkeä työkalu.” Kuningasajastuksena on, että Arc People jotta esimerkiksi uudet ideat saadaan esiin. Erilaisia palaute- -järjestelmä sovitetaan jo käytössä oleviin prosesseihin ja toi- kanavia tietysti on, mutta tähän asti ne ovat olleet enemmän mintatapoihin, eikä asiakkaan tarvitse muuntaa omia käytän- viestinnän heiniä, Jattu toteaa. töjään. ”Samalla myös erilaisia äppejä tulee varmasti lisää, ”Järjestelmän ansiosta voimme varmistautua siitä, että vaikka ihan perus-HR-työtä tuskin kannattaa kokonaisuudes- olemme menossa oikeaan suuntaan, sekä yksilön että yrityk- saan purkaa ja paloitella sovelluksiin”, Jattu arvelee. Yrityk- sen kannalta. Jokainen ymmärtää sekä ison kuvan että oman sen tietokoneilla lienee kätevintä muokata Master Dataa myös roolinsa siinä. ” tulevaisuudessa, mutta silloin kun ei olla oman työpöydän ääressä, sovellus taskunpohjalla voi olla poikaa. Loppu kysymystulvalle ”Sovellus voi kertoa esimerkiksi henkilöstöeduista ja Ari Jattu huomauttaa yrityksissä olevan tavallista, että linja­ alennuksista sekä listata vaikka tulevat retket ja työpaikka­ organisaatio turhautuu HR:n kysellessä kaikenla