HR viesti 1/2016 - Page 28

HENRYn marraskuisen Uudista ja Uudistu -messun yhteydessä Wanhassa Satamassa kuultiin myös dynaaminen paneelikeskustelu, joka pureutui digitalisoitumiseen työpaikoilla HR:n näkökulmasta. Simo Routarinteen moderoimassa paneelissa olivat mukana Mervi Rauhala Markkinointi-instituutista, Sampo Suomalainen Mepcosta, Laura Tiilikainen Amiedusta ja Aki Ahlroth Siili Solutions Oyj:stä. Paneelin ”lähtölaukaukseksi” Laura Tiilikainen huomauttaa, on hyvä prosessi, haluan digitalisoida sen tällaisenaan’ – sen että tällä hetkellä HR:n digitaalinen ulottuvuus ei vielä sanotta- sijaan että kysytään, voisiko samassa yhteydessä ajatella koko vasti palvele ihmisiä, vaan ihminen kumartaa – yhä edelleen – prosessin uudestaan. syvään tietojärjestelmien edessä. ”Lisäksi näkyvyys kentälle ja vuoropuhelu on ollut hyvin ”Tästä kun päästään oikeaan digitalisaatioon, niin järjes- vähäistä”, Ahlroth toteaa ja kysyy, että miten väki osallistetaan, telmät alkavat palvella meitä paljon paremmin,” kun jäykät järjestelmät antavat siimaa hän toteaa. huononlaisesti. Mervi Rauhala kommentoi, että tulevaisuus on jo täällä – mutta se ei tarkoita sitä, että joka paikassa oltaisiin samalla viivalla. Digi tulee joka taloon ja torppaan, mutta muutos vie oman aikansa. Useimmissa organisaatioissa ”Excel-sirkus” alkaa olla menneen talven lumia ja tilalla ” HR:n digitaalinen Kaikki mukaan! ulottuvuus ei ’Osallistaminen’ on teema, joka reso- vielä sanottavasti noi vahvasti myös Laura Tiilikaisen aja- palvele ihmisiä. tusmaailmassa. Hän näkee asian myös rekrytointivalttina ja brändinrakennuk- on jo toimivia järjestelmiä – ei ehkä ihan opti- sen työkaluna: kun ihmiset otetaan laa- maalisia systeemejä, mutta muutoksen suunta on jemmin mukaan eri projekteihin, hyviä selvä. asioita alkaa tapahtua. Sampo Suomalainen huomauttaa, että järjestelmien epä- Ei yhdestä puusta sopivuutta on moitittu kohta 20–30 vuotta, joten ihan uusi mieli- Aki Ahlroth komppaa: erot ovat suuria organisaatioiden harmi ei ole kyseessä. välillä, siinä missä yksilöidenkin välillä. Joku yhä edelleen printtaa sitkeästi jokaisen sähköpostinsa, kun taas toinen luovii digimaailmassa mennen tullen ja ahdistuu vasta, kun pitää lähettää faksi. Yhtenä haasteena on se, että yrityksissä todetaan ’ tämä 26 HR viesti 1/2016 ”Silloin ihan alussa se johtui tietenkin siitä, että järjestelmiä ei vielä juuri ollut”, hän toteaa. Käyttäjälähtöisempään suuntaan ollaan kuitenkin koko ajan menossa, vaikka isoilla pomoilla norsunluutorneissaan ei aina ole ihan tuorein mahdollinen kosketus kenttään ja sen tarpeisiin.