HR viesti 1/2016 - Page 24

” Aivot ovat työntekijän tärkein lihas nykyään. ”Tavoitteiden kautta pystytään profiloimaan työympäristö ja yrityksen henkilöt, minkä mukaan tilat ja alueet rakennetaan palvelemaan yritystä”, sanoo Martelan Suomen ja Ruotsin liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari-Matti Purhonen. ”Jos työympäristö on johtamisen työväline, pitää olla liike- ”Nykyisin harva tehtävä on sellainen, että yksittäinen ihminen toimintaa tukevia tavoitteita, jotka sen avulla pyritään saavut- pystyy sen hoitamaan, vaan se vaatii yhteistyötä. Silloin sen mer- tamaan”, Purhonen toteaa. kitys ja sujuvuus on tärkeää.” Työympäristön pitäisikin rohkaista ihmisiä yhteistyöhön, ja Neljän C:n ympäristö siellä pitäisi olla alue, joka jopa pakottaa ihmiset kohtaamaan toi- Ari-Matti Purhosen mukaan toimivassa työympäristössä on siaan. Ari-Matti Purhosen mielestä se parantaa yhteistyön laatua. neljä aluetta, joita voidaan kutsua neljäksi C:ksi englannin­ kielisten termien mukaan: viestinnän alue (communication), Tavoitteet selväksi keskittymisen mahdollistava alue ­(concentration), yhteistyön Kukaan ei jaksa vetää koko työpäivää täysillä ja keskittyneesti. alue (collaboration) ja palautumisen alue (chilling out). Kuten urheilussa, työntekijän pitää välillä mennä työpäivän Viestintä on merkittävä elementti sekä johtamisessa että ihmisten välillä. Purhonen pitää tärkeänä, että työympäristö tarjoaa tiloja, joissa viestintää pystytään toteuttamaan. Varsinkin tietotyöläisten tuottavuuden kannalta kyky keskit- aikana vaihtoon palautumaan. Niinpä työympäristön pitäisi tarjota mahdollisuuksia myös palautumiselle. ”Aivot ovat työntekijän tärkein lihas nykyään, eivätkä ne jaksa työskennellä koko päivää täydellä teholla. Työpaikalla pitää olla tyä työn tekemiseen on tärkeä osa-alue nykyaikaisessa työs- alueita, joissa työntekijä voi palautua, jonka jälkeen hän voi kentelyssä. Työympäristön pitäisi mahdollistaa häiriötön työs- mennä takaisin antamaan huippusuorituksensa.” kentely, mutta se tuottaa usein haasteita avokonttoreissa. Purhonen ei suosittele heittämään näitä neljää C-aluetta jokai- Ongelma olisi syytä ratkaista monilla työpakoilla, sillä keskit- seen toimistoon konseptin omaisesti, vaan ratkaisujen pitäisi olla tymistä vaativan työn keskeydyttyä voi mennä erittäin pitkään, käyttäjälähtöisiä. Aluksi tulisi asettaa selkeät tavoitteet, joihin ennen kuin ihminen pääsee työssään takaisin flow-tilaan. työpaikalla pyritään pääsemään: halutaanko esimerkiksi lisätä Kyky tehdä yhteistyötä herättää nykyään keskustelua monissa työyhteisöissä. Purhosen mukaan työympäristön yhteistyötä vai parantaa keskittymistä. ”Tavoitteiden kautta pystytään profiloimaan työympäristö ja pitäisi ohjata ihmisiä ja yrityksen eri osastoja tekemään yhteis- yrityksen henkilöt, minkä mukaan tilat ja alueet rakennetaan pal- työtä. velemaan yritystä”, Purhonen neuvoo. 22 HR viesti 1/2016