HR viesti 1/2016 - Page 22

Noin 100 vuodessa tavat tehdä työtä ovat käyneet läpi suuria teet sille, että ihmiset pystyvät tuottamaan arvoa. Tätä ei mie- muutoksia, mutta tämä ei juurikaan näy työympäristöjen suun- lestäni huomioida oikealla tavalla joka paikassa.” nittelussa. Nykyajan tietotyöläinen saatetaan edelleen istuttaa Työtä koskevat muutokset ovat kiihtyneet 2000-luvulla digi- ympäristöön, joka voisi olla vanhan ajan tehdas liukuhihnoi- talisaation myötä, ja näiden muutosten pitäisi näkyä myös pai- neen ja työkoneineen. koissa, joissa ihmiset työskentelevät. Työympäristön pitäisikin Martelan Suomen ja Ruotsin liiketoiminnasta vastaavan johtaja Ari-Matti Purhosen mielestä työympäristöt ovat jääneet modernin työn tekemisen kehityksen jalkoihin. ”Tietotyöläisistä puhuttaessa työympäristö tarjoaa olosuh20 HR viesti 1/2016 olla johtamisen työväline, jolla yrityksen työntekijät voidaan luontevasti ohjata kohti asetettuja tavoitteita. Eri yrityksissä voi olla erilaisia tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi tuottavuuteen, työhyvinvointiin ja kustannuksiin.