HR viesti 1/2016 - Page 15

on noin 90 HR-ammattilaista, joita yhdistää sama palo ja into nyt turhaa puristusta, kun virheitä toisaalla pelätään ja toi- tehdä. saalla kytätään. ”Olennaista on luoda ja ruokkia kulttuuria, jossa on hyvä ”Tätä hommaa tehdään toisaalta bisneksen ja toisaalta toimia, eikä virheitä tarvitse pelätä.” ihmisten ehdoilla.” Friskin mukaan Fortumin kulttuuri rakentuu etupäässä joka- Fortum on Suomen mittakaavassa iso kala, joka toimii ­useassa eri maassa. Yksi opetuksista onkin, päiväisen, normaalin kanssakäymi- että myös HR:n tulee ”lokalisoida” omat toi- sen ympärille. Tämä ei useinkaan tar- mintamallinsa kohdemaan mukaan: se mikä toimii pohjoismaissa, ei välttämättä ole iso hitti Puolassa tai Venäjällä (ja päinvastoin). Tällä hetkellä yksi HR:n haasteista on pitää porukka iskukykyisenä, jotta firma pääsee hyödyntämään uuden nousukauden ” Tällä hetkellä yksi HR:n haasteista koita sen ihmeellisempää asiaa kuin että ollaan ihmisiksi töissä, luki käyntikortissa sitten mitä tahansa. Sellainen- on pitää porukka kin seikka on tiedossa, että vaikka For- iskukykyisenä. tumin tornilla on mittaa, niin talon his- itse, joka hakee vieraan aulasta, eikä joskus tulee