HR viesti 1/2015 - Page 8

VIESTI TOIMITUKSELTA KOOKOO ETEEN!   Vaikka maa on mustanaan yt-neuvotteluja ja erilaisia kulukuureja, olisi lyhytnäköistä ajatella että yrityksen kehittämistoimet on syytä laittaa jäihin pahimman puhurin ajaksi. Myrsky pauhaa vain aikansa ja ylivoimaisesti suurin osa laivoista pysyy kyllä pinnalla. Kysymys onkin etupäässä siitä, puskeeko oma laiva eteenpäin purjeet riekaleina vai ehjinä. Jos yrityksen HR-infra selviää hengissä myllerryksistä, voidaan nousukauden myötätuulissa tehdä kilpailijaan varsin mukavaa hajurakoa. Yksi hyvä ja halpa työkalu taantumataipaleella on kehityskeskustelut. Myönnetään, myönnetään: kehityskeskusteluilla ei aina ole paras mahdollinen maine ja etenkin monessa pk-yrityksessä ne ovat tavanneet jäädä kahvittelu/rupattelutuokioksi, jolla on vain vähän merkitystä työnteon tehostamisen kanna