HR viesti 1/2015 - Page 58

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ANNE NIEMI-HAKALA NIMITETTIIN MARKKINOINTI-INSTITUUTIN MARKKINOINTIJA VIESTINTÄJOHTAJAKSI Anne Niemi-Hakala nimitettiin Markkinointi-instituutin markki- nasta, asiakaslähtöinen ja tulok- nointi- ja viestintäjohtajaksi ja osaksi yrityksen johtoryhmää. silla mitattava markkinointi saa Niemi-Hakala vastaa uudessa roolissaan Markkinointi-instituu- johdon huomion”, Anne Niemi- tin brändistä, palveluiden kaupallistamisesta, asiakasarvosta Hakala toteaa. sekä Tunnistettava muutos -brändilupauksen konkretisoinnista ”Markkinointi-instituutilla on asiakkaille. Niemi-Hakala siirtyi tehtävään 1.1.2015 markki- vakavasti otettava viesti myös nointi- ja viestintäpäällikön roolista. yhteiskunnalliseen keskusteluun. ”Olemme siirtyneet asiakasohjautuvaan toimintamalliin, Aikuiskoulutus parantaa ihmisten ja siten markkinoinnin sekä asiakasviestinnän rooli on organi- työllistymismahdollisuuksia ja toi- saatiossamme keskeinen. Markkinoinnilla on välitön myynnilli- mii suojana työuran muutoksissa. nen vastuu, ja toiminnan kehittämistä ohjataan asiakasymmär- Lisäksi yritysten tule H[[p