HR viesti 1/2015 - Page 56

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TESTIT AUTTAVAT EROTTAMAAN JYVÄT AKANOISTA Rekrytoinnissa on monesti haasteena, että avoimeen tehtävään tulee paljon hakijoita, ja juuri sen oikean henkilön tunnistaminen on vaikeaa. Oikotie Työpaikat, joka on osa Sanoma Rekrytointimedioita, tarjoaa testityökaluja yhteistyössä Assession kanssa rekrytointiprosessin alusta henkilövalinnan tekemiseen asti. Tutkimukset osoittavatkin, että testit ennustavat parhaiten työssä menestymistä. Keskeisiä työnantajien kokemia kipupisteitä rekrytointiproses- Assessiosta sanoo. Tarjoomaan kuuluvat soveltuvuusarvioin- sissa ovat sopivimman kandidaatin tunnistaminen suuresta tien lisäksi karsintatyökalut. ”Ansioluettelo kertoo harvoin haki- hakijajoukosta ja valinnan tekeminen. Tämä selvisi Oikotie jan vastuullisuudesta, luotettavuudesta, asiakaslähtöisyydestä Työpaikkojen viime vuonna teettämässä tutkimuksessa, jossa tai loogisesta päättelykyvystä. Tällaisten ominaisuuksien mittaa- tutkittiin rekrytointiprosessia sekä työnantajien että työnhakijoi- miseen on kuitenkin työkaluja ja mitä aikaisemmassa vaiheessa den näkökulmasta. Yksi ratkaisu tähän haasteeseen on testien niitä käytetään, sitä enemmän niistä on hyötyä rekrytointipro- hyödyntäminen aikaisemmassa vaiheessa prosessia. sessissa”, hän lisää. ”Suomessa tehdään noin 250 000 työelämäarviointia Kun hakijat testataan rekrytoinnin alkuvaiheessa, löydetään vuodessa, mutta testejä ja kyselyitä harvoin hyödynnetään yhteismitallisia eroavaisuuksia. Näiden perusteella osa haki- hakijoiden karsintavaiheessa”, sanoo Oikotie Työpaikkojen joista karsiutuu ja parhaiten menestyneet haastatellaan. ”Kar- rekrytointiliiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Ruokonen. sintatyökalut ovat nimensä mukaisesti karsintavaiheen työka- ”Verkon kautta tehtävät testit ja kyselyt tekevät testauksen hel- luja, joiden sopivuus tehtävään määritellään ennen työkalun pommaksi ja nopeammaksi ja se luo uusia mahdollisuuksia käyttöä. Niiden perusteella ei koskaan tehdä lopullista valin- rekrytoijalle”, hän lisää. taa”, Feldt painottaa. Oikotie Työpaikat tekee testauksessa yhteistyötä työpsyko- Tutkimukset osoittavat, että testit ennustavat parhaiten työssä logisia testejä kehittävän Assession kanssa. ”Yhteistyön myötä menestymistä – paremmin kuin työ- tai koulutusvuodet. Testien voimme tarjota asiakkaillemme kokonaisvaltaisen rekrytointi- on kuitenkin mitattava oikeita asioita ja sellaisia ominaisuuk- ratkaisun aina medianäkyvyydestä ja hakuprosessista hakija- sia, joita tehtävässä oikeasti tarvitaan. Assession testejä tarkis- kandidaattien testaamiseen saakka”, Ruokonen toteaa. tetaan jatkuvasti niiden luotettavuuden ja pätevyyden varmista- Yhteistyökumppani Assessiolla on 60 vuoden kokemus testien kehittämisestä.  ”Haluamme auttaa yrityksiä saavut- miseksi. Lisäksi niillä on globaalit Det Norske Veritas -laatusertifikaatit. tamaan omat tavoitteensa paremmin löytämällä ne osaajat, jotka todella menestyvät tehtävässään”, PsT Kimmo Feldt 54 HR viesti 1/2015 Tutustu testityökaluihin osoitteessa: www.media.sanoma.fi/testit