HR viesti 1/2015 - Page 55

VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. UUSI KOULUTUSVÄHENNYS TIIVISTETTYNÄ: Viime vuoden tammikuussa astui voimaan uusi laki, joka mahdollistaa henkilöstön osaamiseen satsaamisen. Lakiuudistus kohdistuu siihen työaikaan, jonka työntekijä viettää koulutuksessa ja josta hän saa palkkaa. Tästä osaamisen kehittämiseen käytetystä työajasta työnantaja voi hakea verovähennystä – korkeintaan kolmen koulutuspäivän verran per työntekijä. www.koulutus.fi Eveliina Rengstedt ASIAKAS OLETTEKO JO HAKENEET KOULUTUSVÄHENNYSTÄ? ”Koulutusvähennys on hieno mahdollisuus työnantajille sat- keinotoiminnalle ja 79A maatalouden koulutusvähennykselle). sata työntekijöiden osaamiseen! Koska kyseessä on eräänlai- Mukaan ei tarvitse liittää koulutusraporttia tai koulutussuunni- nen kokeilu valtion taholta, on ensiarvoisen tärkeää, että työn- telmaa, mutta nämä tulee olla olemassa ja tallessa. antajat hyödyntävät tämän mahdollisuuden”, toteaa työelämän koulutushakusivusto www.koulutus.fi:n viestintäpäällikkö Kuinka laskea haettavan koulutusvähennyksen Eveliina Rengstedt. suuruus? Voidaksesi laskea koulutusvähennyksenne suuruuden, tarvit- Suunnitelmallisuus on koko uudistuksen a ja o set raportin työntekijöiden käymistä koulutuspäivistä henkilö- Koulutusvähennyksen saamiseksi työnantajan tulee tehdä vuo- tasolla (max. 3 päivää / työntekijä) sekä koko yrityksen työn- den alussa koulutussuunnitelma koko henkilöstön osalta – mikä tekijöiden keskimääräisen päiväpalkan. Päiväpalkan lasket on jo normaali osa yt-lain piiriin kuuluvan yrityksen vuosi- jakamalla työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan yrityk- sykliä. Lisäksi vuoden aikana käydyt koulutukset tulee kir- sen palkkasumman 200:lla (työpäivien määrä vuodessa) sekä jata ylös henkilötasolla ja käytyjen koulutusten täytyy kuulua henkilöstön lukumäärällä (= kokonaiset henkilötyövuodet). yhteen suunnitelmien kanssa. Verovähennyksen kannalta ei ole väliä, ovatko koulutuk- Nyt kun sinulla on selvillä yhden työntekijän keskimääräinen päiväpalkka yrityksessä, voit kertoa summan vähennyk- set yrityksen sisäisiä vai ulkoisen kouluttajan tarjoamia. Myös- seen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä (kuitenkin enintään kään sillä ei ole väliä, ovatko koulutukset maksullisia vai mak- 3 päivää / työntekijä). Lopuksi tämä summa pitää vielä jakaa suttomia. Merkittävää on kuitenkin se, että työntekijä osallistuu kahdella, koska verovähennysoikeus on 50 %. koulutukseen työajalla ja saa palkkaa siltä ajalta, jonka hän käyttää koulutukseen. ”Koko lakiuudistuksen ideana on tukea työnantajaa sen ”Koko uudistus on haluttu tehdä mahdollisimman keveäksi, jotta osaamisen kehittämiseen satsaaminen ei kaadu byrokratiaan. Jos yrityksesi kuuluu yt-lain piiriin, on yhden lomakkeen työajan osalta, jonka työntekijät käyttävät koulutukseen, täyttäminen suhteellisen pieni vaiva. Nyt siis todellakin kannat- eivätkä tee ”tuottavaa työtä”, Rengstedt tiivistää. taa satsata koulutuksiin!”, Rengstedt kannustaa työnantajia. Nyt on aika hakea viime vuoden koulutusvähennystä Kun yritys tekee vuosittaisen veroilmoituksen, haetaan koulutusvähennystä tämän yhteydessä. Verottaja on tehnyt omat lomakkeet, joilla koulutusvähennystä haetaan (lomake 79 elin- Mikäli haluat ladata kattavan ja maksuttoman )ѥ