HR viesti 1/2015 - Page 52

SITEERATEN SELKÄRANKA Palstan aiheena on työterveys. Työn hallinta ei välttämättä estä sairastumista stressiperäisiin sairauksiin Työn hallinnan eri osatekijät ennustavat työntekijän tulevaa terveyttä ristiriitaisesti, vaikka työn monipuolisuutta ja päätäntävaltaa työssä on totuttu pitämään mielenterveyttä ja sydänterveyttä suojaavina piirteinä. Tuoreen tutkimuksen mukaan ne ovat kuitenkin eri tavoin ja jossain määrin vastakkaisesti yhteydessä mielenterveyden häiriöihin ja sydäntauteihin. Vaikutukset vaihtelevat muun muassa työntekijäryhmittäin. Työn hallinnan eri ulottuvuuksien yhteyttä työntekijöiden terveyteen on tutkinut Matti Joensuu Helsingin yliopistossa tarkastettavassa Yhteisösakko tuomitaan entistä useammin työturvallisuusrikoksesta väitöksessään. Laadukkaat aineistot, pitkät seuranta-ajat Tilastokeskuksen julkaisemat Joensuun lähtökohtana väitös- tiedot osoittavat, että viime tutkimukselleen oli, että työn hallinnan vuonna yhteisösakkoja tuomittiin kaksi ulottuvuutta, työn monipuolisuus ja työturvallisuusrikostapauksissa päätäntävalta työssä, ovat eri asioita yhteensä 36 kertaa. Kaiken ja ne voivat siten erota yhteyksissään kaikkiaan 90 prosenttia terveyteen. Tämä voisi selittää aiempia, yhteisösakkotuomioista koski osin ristiriitaisia tuloksia. viime vuonna nimenomaan Tulokset viittaavat siihen, että työn työturvallisuusrikoksia, kun monipuolisuutta ja päätäntävaltaa aiempina vuosina (2005–2012) työssä tulisi tarkastella itsenäisesti ja eri työturvallisuusrikosten osuus on ollut työkontekstit erottaa toisistaan tulevissa keskimäärin 76 prosenttia. työn hallinnan, mielenterveyden ja sydäntautien yhteyden tutkimuksissa. Työturvallisuusrikoksista tuomitut yhteisösakkotuomiot vuosina 2005–2013. Väittelijän yhteystiedot: Lähde: Tilastokeskus. Matti Joensuu, matti.joensuu@ttl.fi 50 HR viesti 1/2015