HR viesti 1/2015 - Page 48

EDESSÄ PEILIN IBERIA OPETTAA VUODEN NUORI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ 2014 MARCOS ARIZTI RAKENTAA SILTOJA KULTTUURIEN VÄLILLE TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVAT: KIMMO BRANDT Project Manager Marcos Arizti valittiin Nuori Projektipäällikkö -kilpailun voittajaksi marraskuussa Projektipäivät 2014 -tapahtumassa, Espoon Dipolissa. Arizti, 28, nousi kovatasoisessa kilpailussa tuomariston yksimielisellä päätöksellä voittajaksi ja palkittiin 1 200 euron stipendillä. Raumalaisen energia- ja ympäristöalan järjestelmätoimittajan ”Projektiin kului meidän osaltamme 19 kuukautta.” Syys- BMH Technologyn riveissä kunnostautunut diplomi-insinööri kuussa 2014 kaupallisen toiminnan aloittanut iberialainen voi- Arizti, 28, on voitosta mielissään ja hivenen ymmällään. malaitos on hyvässä vauhdissa, Arizti tietää. ”Kisassa oli monta eri vaihetta ja olin yllättynyt joka ker- ”Asiakas vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä ja olemme jo toteut- ralla, kun pääsin jatkoon.” Osallistuminen koko kilpaankin olisi luultavasti jäänyt, elleivät kollegat olisi rohkaisseet lähtemään mukaan leikkiin. Nuori Projektipäällikkö -kilpailun osallistujat ilmoittautuivat kisaan työhönsä tai opiskeluunsa liittyvillä referenssiprojek- taneet viimeiset jälkisäädöt järjestelmään”, ” Kisassa oli monta eri vaihetta ja olin yllättynyt joka kerralla, kun pääsin jatkoon. projektipäällikkö myhäilee. Nuori Projektipäällikkö -kilpailu haastaa vuosittain nuoria projektipäälliköitä testaamaan projektiosaamistaan puolueettomassa ympäristössä. Kilpailu kes- teilla, joita he olivat vetäneet projektipääl- kittyy projekti- likköinä. Ariztilla oli lyödä tiskiin komea referenssiprojekti: päällikön kyvykkyyksiin pro- BMH Technologyn hanke, jossa espanjalaiselle 20MWe voi- jektien vetämisessä ja tii- malaitokselle toimitettiin biopolttoaineen käsittelyjärjestelmä. mien johtamisessa. Kisan järjestää Projek- Kova keikka tiyhdistys ry:n nuor- Projektia alusta loppuun vetänyt Arizti toteaa, että BHM:n ten projektipäälliköi- osuus koko urakasta oli kolmen miljoonan euron luokkaa. den verkosto 46 HR viesti 1/2015