HR viesti 1/2015 - Page 45

”Liiketoimintajohto jää herkästi tuijottamaan toiminnan tavoit- Prosessi toteutetaan Amiedun asiantuntijoiden ja asia- teita ja niiden poikkeamia, eikä ymmärrä panna panoksia kasorganisaation avainhenkilöiden yhteistyönä, työkaluina osaamisen kehittämiseen”, Seppänen toteaa. mm. johdon haastattelut ja workshopit. Tuloksena syntyy ”Muutaman vuoden sisällä tässä on kuitenkin tapahtunut merkittävä muutos”, hän lisää. kehittämisjärjestelmä, jonka avulla varmistetaan, että organisaatiolla on aina strategisten tavoitteiden mukaista osaamista. ”Viimeinen” kortti pöytään ”Nykyään ollaan tilanteessa, jossa strategian jalkautus Onko sitten kuitenkin niin, että yritykset ymmärtävät taan- epäonnistuu usein. OsaamisLuotsin avulla työntekijöille voi- tuman olevan itse asiassa hyvä aika kehittää osaamista? – daan viestiä, mitä osaamista yrityksessä arvostetaan – ja Tästä on ainakin osittain kysymys paikoissa, joissa toimintaa mitä työntekijältä odotetaan.” pyritään kehittämään mahdollisimman pitkäjänteisesti. Toi- Kun epätietoisuuden aika yrityksessä väistyy, ihmisten nen asia on sitten se, että pitkittyneen taloudellisen ahdingon katse saadaan nousemaan lattiasta. Osaava ja sitoutunut aikana firmat ovat trimmanneet jo lähes kaiken mahdollisen: henkilöstö taas parantaa yrityksen kilpailukykyä. Seppäsen mukaan ”hardware” on jo kunnossa ja enää on jäljellä ”software” eli osaaminen. Tällöin saattaa olla edessä ikäviä yllätyksiä. Yrityksissä Osaamissalkku kuntoon! Seppänen puhuu paljon ennakoimisen tärkeydestä: enna- huomataan usein, että kukaan ei tarkalleen tiedä, millaista koiva kehitystyö on yksinkertaisesti välttämätöntä, sillä osaa- osaamista talossa on, saati sitten miten sitä tulisi kehittää. minen siirtyy organisaatiossa päivittäiseen toimintaan aina Strategialinjaukset valuvat organisaatioon eri tasoille vain viiveellä. Systemaattinen osaamisen johtaminen onnistuu satunnaisesti ja organisaatiossa vallitsee hämmennys. Vaikka vain kytkemällä osaamisen kehittäminen liiketoiminnan kehit- tiedettäisiinkin, mihin laivan pitää olla menossa, yksittäinen tämiseen, hän toteaa. miehistön jäsen on ulalla omasta tehtävästään ja sen merkityksestä kurssin pitämisessä. Seppänen muistuttaa, että menestyvällä organisaatiolla on oikeanlaista osaamista suhteessa sekä oman liiketoiminnan kehittämiseen että toimintaympäristössä tapahtuviin muutok- ”Esimerkiksi kenttämyyjän kohdalla kysymys on siitä, että mitkä ovat ne kriittiset osaamiset, jotka myyjällä tulee olla, jotta hän omalta osaltaan voi toteuttaa yrityksen strategiaa”, Seppänen havainnollistaa. Seppäsen vinkki yrityksille on simppeli: aloita osaami- siin. Amiedulla ryhdyttiin runsaat viisi vuotta sitten miettimään, sen kehittäminen ajoissa. Muuten strategiaa jalkautettaessa miten yrityks