HR viesti 1/2015 - Page 39

Panelistien mukaan kehityskeskusteluissa on paljon kehittävää – nykyisellään kehityskeskustelut ovat liian monessa pai- Yrityksen omakin intressi vaatii, että kehityskeskusteluista saadaan kaikki irti: Timo Helosuo huomauttaa, että kehityskeskustelu on keskeinen hetki, jolloin on mah- kassa ”pakkorasti” sekä esimiehelle että alaiselle. ”Asiaa pitäisi lähestyä niin, että kehityskeskustelu on kahden kauppa, jossa kumpikin voi onnistua”, toteaa Harri Sirén. ”Kun tilanne on rauhoitettu ja paikka ” Kehityskeskustelu nykymuodossaan alkaa olla tiensä päässä. dollista päästä käsiksi yrityksen strategiaan ja siihen, miten se käytännössä toteutuu. ”Vuoropuhelun kautta löytyy ymmärrys, joka taas vaikuttaa työtyytyväisyyteen.” Kehityskeskustelusta kaikki irti hyvä – ja kumpikin osapuoli on valmistautunut keskusteluun – Irmeli Kalliosalmi on samoilla linjoilla: kehityskeskustelu tar- lähtökohdat onnistumiselle ovat otolliset”, lisää Sampo Suoma- joaa yksilölle mahdollisuuden tuntea olevansa osa kokonai- lainen. suutta. 1/2015 HR viesti 37