HR viesti 1/2015 - Page 31

Eatechille töihin – se piristää päi- ” vää langan kummassakin päässä. Yrittäjän Etenkin nyt kun paljon osaavaa ja johtajan väkeä on taantuman takia vailla identiteetit ovat töitä, Eatech painelee mielel- tasavahvoja. lään vastavirtaan ja toimii kasvun moottorina. ”Tykkään paljon myös asiakkailta saadun hyvän palautteen välittämisestä tekijöille”, Kopponen lisää. Tuplaidentiteetti Toisaalta Kopponen on yrittäjä, toisaalta johtaja ja esimies – miten Kopponen itse kokee oman ammatti-identiteettinsä? Kopposen mukaan yrittäjän ja johtajan identiteetit ovat tasavahvoja eikä hän näe asiassa sanottavaa ristiriitaa. ”Kaksoisroolin takia näen oman etuni ja yrityksen edun olevan sama asia. Toimiminen yrittäjänä toimii omalta osaltani hyvin vahvana sitoutustoimena Eatechiin. Sama kaksoisrooli on meillä myös toimitusjohtaja Esalla ja myyntijohtaja Tonilla, mikä tuo Eatechille hyvin vahvaa jatkuvuutta johdon toimintaan, kun johdon avainrooleissa on yrittäjät”, hän summaa. Menestyksen eväät Yrittäjävetoinen konsepti vaikuttaa toimivalta: jo mainittujen pal- Menestyvä Johtaja 2014   kintojen lisäksi eatechiläisillä Henkilöstö- ja rekrytointipalveluita tarjoavan Assidu oli syytä röyhistää rintaa viime Finland Oy:n Menestyvä Johtaja -valinnassa kesänä, kun Kauppalehti Oy:n tut- asiantuntijaraati palkitsee vuosittain menestyksekkään kimus- ja analyysiyksikkö Balance esimiehen ja keskijohdon edustajan, joka on Consulting luokitteli Eatech Oy:n merkittävästi edistänyt yrityksensä kilpailukykyä. taloudellisen suorituskykynsä Valinnan tarkoituksena on nostaa julkiseen keskusteluun perusteella menestyjäyritykseksi. henkilöstöjohtamisen taidot ja huomioida organisaation Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat eri johtotasojen rooli strategian toimeenpanossa.  Menestyvä Johtaja -valinnan finalisteja arvioidaan vakiintunut toiminta, vakaa kas- General Electricsin entisen toimitusjohtajan Jack Welchin vukehitys, hyvä tulos ja kannatta- 4E-mallin pohjalta (energy, energize, execution, vuus, vahva rahoitusrakenne sekä edge), joiden lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon jatkuvan toiminnan turvaava mak- ajankohtaisia teemoja. suvalmius. Vain noin viisi pro- Menestyvä Johtaja 2014 -valinnan teemoja olivat senttia Suomen yrityskannan noin erilaisuuden johtaminen, innovaatiovastuu, johtajan 320 000 yrityksestä ovat oikeutet- vuorovaikutustaidot sekä vahva läsnäolo. tuja Menestyjä-sertifikaattiin. 1/2015 HR viesti 29