HR viesti 1/2015 - Page 26

Mukavuusalueeltaan tyystin heivattu erikoisosaaja tai esi- dään nyt vähän, niihin on todella syytä panostaa – joka nuo- mies voi olla arviointitilanteessa aika tavalla stressaantunut, len täytyy osua maaliin. mutta jälkeenpäin kokemusta yleensä arvostetaan. WallénEi oikotietä onneen Fogden ja Weckström-Nousiaisen mukaan arvioinnin läpi- Töttermanin mukaan hintalappu ei ole ainoa jarruttava tekijä käyneet saavat arvokasta tietoa itsestään, ja tietävät välttää ainakin ne pahimmat sudenkuopat. arviointipalvelujen hankkimisen suhteen: monet menetelmät ovat niin työläitä, että niiden opettelu vie aikaa tai ainakin niiden koetaan vievän liikaa aikaa. ”Ihan kaikkialla ei ole ajateltu loppuun asti sitä, että kysymys ei niinkään ole siitä mitä ” Yksittäisiin kompetensseihin tuijottaminen saattaa monissa osaat, vaan siitä, miten voit käyttää kaikkea tapauksissa hämärtää osaamaasi organisaation hyväksi parhaalla ”Vaikuttaa siltä, että sekä yritykset että arvioitavat henkilöt ovat siinä määrin viisaita, että he ymmärtävät, että nämä asiat on syytä selvittää ennakoivasti”, Wallén-Fogde kokonaiskuvaa. toteaa. mahdollisella tavalla”, Tötterman vertailee. Kenen testi olikaan Koska kokonaisvaltaista näkemystä ei synny, kyseessä? kehitystoimet jäävät yksittäisiksi sohaisuiksi. Tässä asiassa – ja laajemminkin arviointien ollessa kyseessä ”Pitäisi toimia struktruroidusti ja suunnitelman mukaan, – vallitsee tosin jonkinlainen sukupolvien välinen kuilu. Erityi- mutta se jää liian usein aivan puolitiehen. Ehkä sitten ihmisillä sesti nuoret ovat kiinnostuneet henkilökohtaisesta kasvusta ja vain on liian kiire”, Tötterman harmittelee. kehittymisestä. Potentiaalia piisaa? tava henkilö että työnantaja kokevat saavansa jotain arvioin- Leaders Potential Group Oy on alan toimija, joka tarjoaa nista”, Weckström-Nousiainen kertoo. ”Parhaimmillaan kyseessä on win-win, kun sekä arvioi- Talent Management -konsultointia, avainhenkilöiden ja esi- Wallén-Fogde ja Weckström-Nousiainen myöntävät, miesten potentiaalin arviointia ja avainosaajien kehittämistä. että kaikki yritykset eivät ole valmiit panostamaan kattaviin Ann Wallén-Fogde ja Sonja Weckström-Nousiainen kerto- arviointeihin, mutta kentällä on vastaavasti paljon toimijoita, vat, että viime aikoina etenkin avainhenkilöiden ja esimiesten jotka ajattelevat päinvastoin: tärkeät päätökset halutaan läpi- potentiaalin arviointi on ollut kysytty palvelu. valaista huolella, koska virheisiin ei ole varaa. Ann Wallén-Fogden mukaan tähän on syynä ainakin se, ”Oikeilla rekrytoinneilla on suuri liiketoiminnallinen mer- että markkinoilla ۈ