HR viesti 1/2015 - Page 25

” Suomalaiset yritykset eivät osaa ottaa arviointityökaluista läheskään kaikkea irti. vaikuttaa ympäristöönsä. Tulos on tarkasteltavissa välittömästi. PI soveltuu paitsi ulkoisiin ja sisäisiin rekrytointeihin myös organisaation kehittämiseen ja esimiestyöhön. Menetelmä varmistaa HR-henkilöstölle ja esimiehille rekrytoinnin onnistumisen mittaamalla henkilön pysyvän toimintatapaprofiilin sekä miten hän ymmärtää työtehtävänsä odotukset. Töttermanin mukaan PI:tä käyttäneet firmat ovat innostuneet siitä aina siinä määrin, että monessa paikassa työkalun käyttöä on jatkuvasti laajennettu monenlaiseen sisäiseen kehittämiseen. ”Siitä on tullut arkipäivää monessa organisaatiossa”, Tötterman tietää. Elämää irtisanomisten jälkeenkin PI:n kaltaisilla työkaluilla on kysyntää, kun taantuma riehuu ja yt-neuvottelut vellovat – mutta elämän pitää silti jatkua irtisanomisten jälkeenkin. Salat julki? ”Arviointeja tarvitaan, jotta yrityksen toiminta pystytään Personnel Insightilla on käytössä lukuisia maailmanlaa- organisoimaan entistä paremmin ja jäljelle jääneille kyetään juisesti käytettäviä henkilöarviointitestejä ja -menetelmiä. suunnittelemaan jatko.” Näistä tunnetuin on PI – Predictive Index, tieteellisesti tut- Töttermanin mukaan nihkeä taloustilanne vaikuttaa yrityk- kittu ja validoitu henkilöarviointimenetelmä, jota käyte- siin nyt kahdella eri tavalla: joissain yrityksissä halutaan hyö- tään 140 maassa. Internetpohjainen Predictive Index -ana- dyntää arviointeja ja toisissa taas pyritään välttämään ja lyysi kertoo tarkasti analyysin suorittavan henkilön motivaa- vähentämään kaikkia kustannuksia. Strategisesti ajattelevat tiosta, hänen työhön liittyvistä toimintatavoista ja tarpeesta toimijat ovat selvästi sitä mieltä, että koska rekrytointeja teh- 1/2015 HR viesti 23