HR viesti 1/2015 - Page 24

Yritysten HR-osastoilla on kaksi kestohaastetta: miten löytää paras talentti organisaatioon ja miten parhaiten kehittää talossa jo olevien taitoja? Erilaisilla arvioinneilla voidaan vaikuttaa tilanteeseen huomattavasti. Rekrytointitilanteissa on välttämätöntä selvittää potentiaalisten kandidaattien vahvuudet ja heikkoudet, mutta arviointeja tarvitaan myös jatkossa. Arviointiprosessi on parhaimmillaan tehokas työkalu, joka yhteydessä saatetaan tehdä näennäisiä arviointeja, joiden tar- liittyy suoraan yrityksen kokonaistuottavuuteen ja menestyk- koituksena on lähinnä vahvistaa omaa positiivista näkemystä seen. Arviointikeskustelujen kautta henkilöstö kykenee hahmot- hakijasta. tamaan asetetut tavoitteet paremmin nimenomaan suhteessa kokonaisuuteen. ”Sen sijaan rekrytoinnissa ei perusteellisesti selvitetä, että minkälainen henkilö organisaatioon tarvitaan juuri nyt ja tule- Johanna Tötterman Personnel Insightista katsoo, että suo- vaisuudessa ja lähdetä sitä kautta etsimään vastauksia”, Tötter- malaiset yritykset eivät osaa ottaa arviointityökaluista lähes- man toteaa ja lisää, että yksittäisiin kompetensseihin tuijottami- kään kaikkea irti. Hänen mukaansa esimerkiksi rekrytoinnin nen saattaa monissa tapauksissa hämärtää kokonaiskuvaa. 22 HR viesti 1/2015