HR viesti 1/2015 - Page 21

JET, johtamisen erikoisammattitutkinto Terveydenhoitoalalle alkaa 10.3. Järjestöjen toiminnanjohtajille ja esimiehille, alkaa 16.4. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, alkaa 7.5. Tarjoamme käytännönläheistä, räätälöityä henkilöstön kehittämistä. Ota yhteyttä: Kati Vetsch, p. 050 303 4837, kati.vetsch@omnia.fi omnia.fi misessa myös mahdollisuuksia. Osalle sen sijaan irtisanotuksi suunnittelun yhtenä keinona, jolla kovasta paikasta selvitään. tuleminen aiheuttaa sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita. Strategiasta esimies saa myös selkänojaa, jos liipaisimen vetä- Yt-neuvottelujen vaikutukset yrityksessä tai työpaikassa voi minen tuntuu mahdottomalta tehtävältä. Hyppäsen mukaan TEK:n tutkimuksen perusteella jakaa lyhyt- ja pitkäkestoisiin itse irtisanomiskeskustelussa korostuu kaksi asiaa: läsnäolo ja vaikutuksiin. Pitkäkestoiset vaikutukset liittyvät luottamuksen vuorovaikutus. Korrektiin viestintään kohdistuu paljon paineita rapautumiseen työntekijöiden ja johdon välillä. Tutkimukseen – Hyppänen neuvoo kuitenkin, että esimerkiksi irtisanomisen vastanneet kertovat työilmapiiriin, motivaation, keskittymisky- perusteluja on turha selitellä liikaa. vyn ja luovuuden heikkenemisestä. Työnsä säilyttävät työntekijät kokevat pahimmillaan, että Myös TEK:n tutkimuksessa pohditaan ratkaisuja. Yksi keino on miettiä, miten yt-neuvotteluprosessi voitaisiin toteuttaa niin, yritys on vailla luotettavaa johtoa ja näin ollen vailla onnis- että henkilöstö pystyy vaikeassakin tilanteessa luottamaan yri- tumisen mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Heikosti toteutettu tyksen johtoon, eikä työnteko olennaisesti häiriinny. yt-prosessi voi kääntyä tarkoitustaan vastaan: lyhyellä aikavä- TEK kehottaa myös tarjoamaan mahdollisimman moni- lillä tavoitellut säästöt ja supistukset saavutetaan, mutta tuot- puolisia tukitoimia – irtisanomispaketit mukaan lukien – tavuuden ja tehokkuuden laskeminen näkyy pidemmän ajan irtisanomisuhan alla oleville henkilöille. kuluessa. Huono yt-prosessi voi johtaa negatiiviseen kierteeseen. Lähtötilanne selville Lisäksi tulee ottaa huomioon yrityksen todellinen tilanne sekä Esimiehen kiirastuli yhteydet irtisanottaviin henkilöihin. Lähijohtoa kannattaa käyt- Helppoa ei ole pomoillakaan yt-miinaa purkaessa. Riitta tää asiantuntijoina, kun työpaikan, yksikön tai vastaavan Hyppäsen kirja Tiukka tilanne antaa käytännön vinkkejä työ- todellista työtilannetta arvioidaan. voiman sopeuttamistilanteisiin ja YT-neuvotteluihin. Hyppäsen Viimeisenä teesinä TEK:n tutkimus kehottaa kiinnittämään mukaan perustehtävät pitää hoitaa, vaikka tunteet kuinka olisi- esimiesten asemaan erityistä huomiota. Esimiesten kyvykkyys vat pinnassa. on avainasemassa, kun neuvottelujen ja irtisanomisten jälkeen Hyppänen nostaa esille strategialähtöisen henkilöstö- yrityksen tilanne vähitellen normalisoituu. 1/2015 HR viesti 19