HR viesti 1/2015 - Page 16

Syntipukkeja ei kaivattu Riippumatta siitä, oltiinko Espoossa, Jyväskylässä vai Rovaniemellä, kuulijakunta oli hyvin vastaanottavaista. Tilanteen vakavuus ymmärrettiin, mutta syyttely oli minimissään – ITalan rakennemuutos oli jatkunut jo pitkään ja väki oli varautunut huonoihin uutisiin. HR-tiimin järjestämiin tilaisuuksiin tultiin isolla porukalla ja sisäänheittäjänä toimivat usein – ehkä hiukan yllättäen – luottamushenkilöt. ” HR:n ohjenuorana yksikössä on aina ollut ’Mene lähelle’. ”Kunkin toimipisteen henkilöstöstä noin puolet osallistui järjestettyihin moduuleihin. Tämä oli myös meidän tavoitteemme”, Ylä-Sulkava-Johans toteaa. Leena Airola lisää, että tällaisissa nopeasti syliin tulevissa tilanteissa on lähes mahdotonta tavoittaa kaikki ihmiset – irtisanomisten pelko ja shokki on niin suuri, että joidenkin on hyvin vaikea tarttua nopealla aikataululla järjestettyyn apuun. ”Se oli tiedossa jo etukäteen, mutta moni myös tarttui tarjottuun mahdollisuuteen – ja sai siitä hyötyä.” Omalta osaltaan apua antoivat myös paikalliset TE-keskukset. Työnantaja kiitettävästi hereillä Tiedon näkökulmasta juuri nopea ja päättäväinen toiminta oli kaiken a ja o: haluttiin kantaa vastuullisen työnantajan rooli ja ”Kyllä tämä omalla uralla on ollut se kaikkein dramaatti- tarjota tukea mahdollisimman laajalla rintamalla. Myös intra- sin tilanne”, hän toteaa ja lisää, että hajaantuneen organisaa- netti otettiin avuksi urakassa ja sinne luotiin omat sivut aihepii- tiorakenteen tähden vaadittiin paljon venymiskykyä ja jalka- riä koskien. työtä, että viesti saatiin perille kaikille. ”Näin ihmiset, jotka eivät jostain syystä päässeet road- Kuluneet kuukaudet ovat olleet raskaita, koska HR:n ohje- show-koulutuksiin, pystyivät hakemaan tietoa netistä”, Airola nuorana yksikössä on aina ollut ”Mene lähelle” – näin opi- kertoo. taan tuntemaan ihmiset ja voitetaan heidän luottamuksensa. Nettiin syntyi myös erityinen rekry-palsta, joskaan ei ihan Mutta on vaikea pitää viileän ammattilaisen julkisivua yllä, tavanomaisinta reittiä. Tiedon laitettua vähennystarvetta koske- kun toisen sitten oppiikin tuntemaan todella hyvin. Kovien van pörssitiedotteen ulos, alkoi muilta ICT-toimijoilta tulla varo- totuuksien lateleminen ei ole helppoa, kun tietää mitä ihmisillä vaisia kyselyjä vapautuvan työvoiman suhteen. Tiedossa pää- on pelissä. tettiin ottaa vastaan kollegoiden tarjoama vetoapu ja perustet- ”Näistä asioista me olemme puhuneet HR-tiimin sisällä, tiin intraan erillinen sivusto, jotta osaajat pääsevät puheisiin kun alkaa tuntua liian rankalta. Silloin auttaa ajatella, että heidän taidoistaan kiinnostuneiden yritysten kanssa. ellei tunnu pahalta, niin sitten on väärät ihmiset tekemässä.” ”Tilanteessa oli poikkeuksellista sekin, että nyt vapautui kokonaisia tiimejä ja tietenkin tiimiosaamisesta oltiin kiinnostuneita”, Ylä-Sulkava-Johans kertoo. Avoimuus on ainoa tie Pahaa oloa täytyy kunkin purkaa tavallaan, jotta työtä pystyy ylipäänsä tekemään – esimerkiksi lenkkeilemällä tai puhu- Urakka voiton puolella malla voi nollata tilanteen ja päästä siirtymään eteenpäin. Laura Ylä-Sulkava-Johansin mukaan pahin on nyt ohi, vaikka Myrskyn nyt helpottaessa Ylä-Sulkava-Johans ajattelee, kukaan ei vielä tiedä esimerkiksi sitä, kuinka moni on lopulta että valittu avoimuuden tie on ainoa kestävä vaihtoehto pitkän lähdössä talosta. HR:ssä 12 vuoden työuran tehnyt Ylä-Sul- päälle. kava-Johans puhuu viimeisistä muutamasta kuukaudesta aivan poikkeuksellisena ajanjaksona: 14 HR viesti 1/2015 ”Tilanteessa täytyy ottaa vastuu ja ryhtyä toimenpiteisiin, mutta kyllä avoimuus on se kaikkein tärkein asia.”