HOUSE OF PERFORMANCE || E-MAGASIN SEPTEMBER 2014 - Page 12

BUSINESS || SPONSORATER Hvis ikke hovedsponsor – hvad så? Det har længe været et stående paradigme, at en klub skal have én hovedsponsor, som lægger mange penge i klubkassen. Men måske giver det mening at overveje en anden tilgang. Business in sport giver sit bud på en fornuftig strategi. Tekst: Erik Suhr Foto: Manchester United FC Pressefoto D et vigtigste argument for en hovedsponsor har været indtjening og den sikkerhed, der findes i at have en partner som skaber en stor omsætning. Men tænk nu hvis det kunne forholde sig anderledes. “ For at finde frem til den model, som passer på ens klub, skal man arbejde bevidst og målrettet med begrebet platformsstyring og udvikling ”For at finde frem til den model, som passer på ens klub, skal man arbejde bevidst og målrettet med begrebet platformsstyring og udvikling. Et begreb, som de fleste salgsorganisationer har mødt og måske helt eller delvist arbejder målrettet med,” siger Jan Nielsen, partner i Business in sport. Platformsstyring beskriver fundamentet under den nuværende og fremtidige indtjening og udgøres af tre akser; kunder, produkter og loyalitet. På den ene akse handler det om at have et vist antal kunder og samtidig have nye potentielle emner i gang. Op af aksen handler det om, hvilke produkter man sælger, hvilke varer har man i sortimentet og hvad får man for dem. Tilsammen giver de to dimensioner et resultat, der svarer til omsætningen. Det betyder, at du kan have en platform i balance eller i ubalance. Det er udtryk for, hvorvidt du har få kunder, der udgør en meget stor del af din omsætning. “ Ved at skære ned på antallet af sponsorer, får klubbens medarbejdere mere tid. Både til at lave opsøgende arbejde i forhold til nye sponsorer, men også mere tid til klubbens eksisterende sponsorer Eller modsat mange kunder, som du endnu ikke har udviklet. Begge dele giver opgaver og udfordringer. 13