HOUSE OF PERFORMANCE || E-MAGASIN SEPTEMBER 2014 - Page 10

hovedsponsor og spille helt uden sponsor-navn på trøjerne. Det var i mange år en stor del af FC Barcelonas image, at klubben, der er ejet af de mange tusinde medlemmer, ikke ville sælge sin trøje og på den måde gjorde netop det sponsorat mere værd. I Danmark har det også været set hos blandt andet Viborg FF i en periode. ”Efter en periode sker der ofte det, at klubben alligevel vil sælge pladsen og tjene de penge, man kan på sponsoratet. Måske vælger de endda at sælge pladsen på trøjen til forskellige sponsorer fra kamp til kamp. Det skaber det samme mudrede billede, som hvis man benytter sig af ’ishockey’-modellen, og kan på sigt gøre det vanskeligt at sælge et decideret hovedsponsorat. Desuden er det tidskrævende hele tiden at skulle kontakte, sælge og forhandle med så mange virksomheder. Samtidig bliver prisen for sponsoratet sandsynligvis presset af kunderne,” siger Jan Nielsen. “ Ud fra den ovenstående vurdering skulle man jo tro, at lykken er at have et langt og tæt forhold til en hovedsponsor, som har stået last og brast med klubben gennem en årrække. Men et tæt forhold til en hovedsponsor kan bestemt også have en række ulemper Så når klubber har vænnet sig til at målet er en hovedsponsor, så hænger det sammen med signalet om troskab, stabilitet, tæt samarbejde, et salg og ofte mange penge i kassen på én gang – og det helst over en lang periode. På samme måde kan det stærke partnerskab komme til at betyde store udfordringer, når en ny aftale skal indgås. Brøndby havde i 90’erne et utroligt tæt og succesrigt samarbejde med forsikringsselskabet Codan. Da Codan efter en lang årrække stoppede samarbejdet, forsøgte klubben at finde en ny. Umiddelbart burde succes med Codan betyde, at det var nemt at finde en ny. Men nej. De nye emner til hovedsponsoratet turde ikke gå ind og tage sponsorater. ”Det er klart, at lange og tætte forhold mellem klubber og sponsorer skaber det stærkeste udbytte for sponsoren. Og dermed er sponsoren typisk også villig til at lægge flere penge i klubben. Både når det går godt, og når det går knapt så godt,” lyder vurderingen fra Jan Nielsen. Er det kun lykken med en hovedsponsor? Ud fra den ovenstående vurdering skulle man jo tro, at lykken er at have et langt og tæt forhold til en hovedsponsor, som har s