Hobby-Life Hobby-Life 3-2019 - Page 4

Firkantede bæltekurve 9. 4 Flet to omgange krydsfletning med 2 peddigrør. Skub de 2 omgange krydsfletning ca. 2 mm op fra den øverste væverække. Klip evt. 1/3 af alle stagerne i bredden og blød dem godt op. 10. Bøj alle stageenderne ned under den første tværgående væverække indvendigt. Brug en syl eller strikkepind til hjælp. 11. Klip en 16 mm flad/oval sjene som hankefylder. Den skal kunne nå ned under bæltet i begge sider. Stik den ned un- der sidevævningen udvendigt i begge sider som udvendig hankefylder. Den flade/ovale sjene ligger oven på hanken. Snit lidt af på indersiden af hankefylderen i begge ender. 12. Klip en16 mm flad/oval sjene og stik den ned under sidevævningen indvendigt i begge sider som indvendig hankefylder. Den flade/ovale sjene ligger under hanken med den flade side op imod hanken. 13. Bevikkel hanken stramt med en 5 mm flad/oval sjene. Hæft i begge ender med en krog under krydsfletningen. 14. Sæt en 16 mm flad/oval sjene udvendigt og indvendigt langs kanten. Lad enderne gå over hinanden ca. 6 cm. Snit den flade/ovale sjene til i enderne, så den ikke fylder mere end en sjene. På den ene ende snittes den ovale del af, på den anden snittes den flade del af. Hold på plads med klemmer. Husk den runde side udad på sjenerne. Læg søgræssnoren ned som kantfylder imellem de to kantsjener. 15. Lad søgræsset starte og slutte ved hanken. Lad den udven- dige kantsjene starte på venstre side af hanken og lad den indvendige starte på højre side af hanken på den ene side af kurven. 16. Snør kanten med en flad/oval sjene. Start efter de sam- linger af kantsjenerne.Stik sjenen ind i kurven med den flade side opad lige under krydsfletningen. Lad den gå op på indersiden af kurven og ned på ydersiden under søgræsset og kantsjenerne og stram til som en hæftekrog. Snør nu omkring kanten i hvert mellemrum. 17. Snør et kryds ved hanken og snør videre. Slut i samme hul som starten. Stik snøresjenen op under den indven- dige kantsjene igen og stram til som en hæftekrog. Klip enderne af. 18. Væv bundfyld i med 13 mm flad sjene. Stik sjenerne imellem hvert andet kryds og skjul enderne ved krydsene i siderne. 19. Bundfyldet skal komme til at ligge i dette mønster. Form Krydsfletning Start på ny sjene på undersiden af hanken Ende på gammel snøresjene Start på ny snøresjene. hjørnerne på kurven og svid alle de små trevler af kurven imens den er lidt fugtigt. Anvend en lighter. Lad kurven tørre. Giv den færdige kurv sæbe­­spånevand eller vindruek- erneolie.