Hobby-Life Hobby-Life 3-2019 - Page 30

Splejset brødkurv 9. 30 Husk at den sidste snor på femte side skal splejses sammen med den første snor fra den første side, så alle hjørner bliver ens. 10. 4. omgang: Splejs lodret splejsning som 2. omgang. 5. omgang: Splejs vandret splejsning som 3. omgang. afslut med 6. omgang med en lodret splejsning. Husk hjørnerne skal ligge ens på hver omgang. 11. Splejs nu 4 omgange net ud fra bunden. 1. og 2. omgang i hver snoning 3. og 4. omgange i hver anden snoning. Start med at tjekke hvordan krydset ligger i hjørnerne. og splejs første omgang net så alle kryds ligger på samme måde som i hjørnerne. 12. Næste omgang i nettet startes på modsatte side af arbej- det, så krydsene bliver modsat forrige omgang. 13. Splejs 3. og 4. omgang i nettet i hver anden snoning 14. Bundkant: Stik splejsenålen igennem ca. 8 cm fra den ene ende af restsnoren. Splejs nu alle ender igennem dennne snor i hver anden snoning. Pres splejsningerne helt ned til krydsene. Fortsæt hele vejen rundt og kurven vil bliver samlet. 15. Fortsæt 4-6 omgange ialt og pres siderne op i lodret. 16. Hæft start- og slutenden ned under inde i kurven. 17. Kurven er nu klar til et hexagonalmønster på siderne. 18. Splejs kryds af snorene parvis hele vejen rundt. Sæt sple- jsenålen igennem snoren til højre i parret og splejs snoren til venstre igennem. 19. Klip en snor på 100 cm. Splejs snoren igennem den ven- stre snor efter et kryds og lad ca. 8 cm ende hænge. Husk krydsene skal hele tiden være modsat det forrige kryds. 20. Splejs den højre snor i krydset igennem den vandrette snor. 21. Fortsæt hen til det næste kryds og gentag de 2 splejs- ninger omkring den vandrettte snor. Bedøm på afstanden om der skal være en eller to snoninger imellem. Fortsæt på denne måde rundt om hele kurven og lad de to ender mødes på indersiden af kurven. 22. Vend arbejdet og splejs igen et kryds lige over den vand- rette snor hele vejen rundt. 23. Klip en snor mere på 100 cm og gentag pkt. 19 - 22. Start et nyt sted. 24. Splejs igen 2 rækker lodret splejsning (mål 5 x omkredsen + 20 cm) og lad startenden blive inde i kurven. 25. Hæft nu enderne på hexagonalmønsteret inde i kurve. Lad dem gå forbi hinanden. Stik splejsenålen under 2 tråde og splejs igennem. 26. Den ene snor splejses nedad, den anden opad. Klip en- derne af. 27. Fortsæt rækkerne med lodret splejsning til der er 4 om- gange. 28. Lad kantsnoren ligge uden på kurven. Stik splejsenålen op langs en af snorene på højre side. Spring over 1 snor og tag den 2. snor mod venstre og splejs den igennem. Kantsnoren skal gå igennem buen. Stram til så buen ligger flot. Flyt splejsenålen hen til næste tråd og stik den igen op på højre side. Spring igen 1 tråde over mod venstre og splejs den 2. snor igennem. 29. Husk hele tiden kantsnoren skal ligge inde i kanten. Sørg for ved afslutningen af omgangen, at snorene kommer til at ligge som hele vejen rundt. Kanten er nu færdig. Splejs slutenderne ind i kanten både indvendigt og udvendigt. 30. Klip nu alle ender af rundt langs kanten og kurven er færdig. 31. Siderne kan også splejses med net med 2 snoninger imel- lem i stedet for hexagonalmønster.