History of the UF Division of Student Affairs - Page 66

66 D e a n f o r S t u d e n t S e r v i c e s ( 1 9 74 – 2 0 0 0 ) Dean of Students (2000 - 2007) Tom Goodale 1974 - 1981 James Scott 1981 - 1993 Tom Hill 1993 - 1997 Julie Sina 1997 - 2001 Eugene Zdziarski 2001 - 2007 Ass i s ta n t V i c e P r e s i d e n t/ D e a n o f S t u d e n t s Eugene Zdziarski 2007 - 2008 Paige Crandall 2008 - 2010 Interim Jen Day Shaw 2010 - 2011 Asso c i at e V i c e P r e s i d e n t/ D e a n o f S t u d e n t s Jen Day Shaw H i st o ry o f t h e U F D S A 2011 - present