Helsehuset Fredrikstad Informasjonsbrosjyre - Page 7

Livet går ikke alltid som planlagt. Da er det ekstra viktig at du blir tatt godt vare på. I Fredrikstad skal du føle deg trygg på at du får helsehjelp og oppfølging når du trenger det. Feltpleien er et helsetilbud for rus­ vhengige over a 18 år. Sprøytebytte, sårbehandling, samtale og informasjon om helse, kontakt med fastlege, tann­ helsetilbud, vaksinasjon og kartlegging av behovet for helsehjelp er blant tjenestene. Overgrepsmottaket er et tilbud til alle over 14 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep. ­ jenesten T er gratis og har sykepleiere i døgnkontinuerlig b ­ eredskap, De har taushetsplikt og behandling er uavhengig av politi­ nmeldelse. Tjenesten dekker hele a Østfold. Telefon: 69 30 67 51 Telefon: 47 97 67 60 Overgrepsmottaket tilbyr • Spesialutdannet personell. ­ • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuell smitte og graviditet. • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse. • Formidling til bistands­ advokat som er gratis ved seksuelle overgrep. • Hjelp til politianmeldelse når dette ønskes. • Omsorg i trygge omgivelser. 7